AKIT
English Eesti

batch (2)

pakk (2); pakk-

olemus
(2a) töötlus- või käsitlusüksuste kogum,
ainuüksuse vastandina:
pakktöötlus, pakkrežiim, tegumipakk
(2b) sõltub kontekstist ja standardist,
kohati = pakk (1)

vt ka
- pakett
- pakifunktsioon
- pakk (1)
- pakktöötlus
- valitava avatekstipakiga rünne
- valitava krüptogrammipakiga rünne