AKIT
English Eesti

packet

pakett (1)

(1a) võrgunduses

ISO/IEC 2382: Teatava vorminguga bitijärjend, mis sisaldab juhtandmeid ja võimalikke:kasutajaandmeid ning edastatakse ja kommuteeritakse tervikuna

ISO/IEC/IEEE 8802-15-4: vormindatud agregeeritud bitid, mis edastatakse üheaegselt koos läbi füüsilise kandja

ISO/IEC 27033: päisest, andmetest ja võimalikust sabast koosnev määratletud baidiplokk, mida saab edastada võrkudes või telefoniliinide kaudu; paketi vorming ja otstarve sõltuvad paketi loomise protokollist

(1b) arvuti arhitektuuris vms kontekstis: tähenduse määrab kohaldatav standard või tava