permutation

permutatsioon

olemus
(a) lõpliku järjestatud hulga elementide jada,
milles elemendid ei kordu
(b) elementide järjestuse muutmine

Wiktionary:
3. (mathematics, combinatorics) an ordering of a finite set of distinct elements
There are six permutations of three elements,
e.g. {abc, acb, bac, bca, cab, cba}.


võimalike permutatsioonide arv
n-elemendilisest hulgast valitava r elemendi puhul on
P(n,r) = n!/(n-r)! (hüüumärk tähistab faktoriaali)

erijuht
kui r = n, siis P(n) = n!
ja sel juhul esitab iga permutatsioon
hulga {1,2,...,n } substitutsiooni

ülevaateid
https://www.mathsisfun.com/combinatorics/combinations-permutations.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation

https://mathworld.wolfram.com/Permutation.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation_group

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Permutations

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_permutation_topics

https://ncert.nic.in/pdf/publication/exemplarproblem/classXI/mathematics/keep207.pdf

https://www3.nd.edu/~dgalvin1/10120/10120_S17/Topic04_6p4_Galvin_2017_short.pdf

vt ka
- paarispermutatsioon
- paaritu permutatsioon
- peitekimbustus
- permutatsiooni signatuur
- permutatsioonšiffer

Toimub laadimine

permutation

permutatsioon

olemus
(a) lõpliku järjestatud hulga elementide jada,
milles elemendid ei kordu
(b) elementide järjestuse muutmine

Wiktionary:
3. (mathematics, combinatorics) an ordering of a finite set of distinct elements
There are six permutations of three elements,
e.g. {abc, acb, bac, bca, cab, cba}.


võimalike permutatsioonide arv
n-elemendilisest hulgast valitava r elemendi puhul on
P(n,r) = n!/(n-r)! (hüüumärk tähistab faktoriaali)

erijuht
kui r = n, siis P(n) = n!
ja sel juhul esitab iga permutatsioon
hulga {1,2,...,n } substitutsiooni

ülevaateid
https://www.mathsisfun.com/combinatorics/combinations-permutations.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation

https://mathworld.wolfram.com/Permutation.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation_group

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Permutations

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_permutation_topics

https://ncert.nic.in/pdf/publication/exemplarproblem/classXI/mathematics/keep207.pdf

https://www3.nd.edu/~dgalvin1/10120/10120_S17/Topic04_6p4_Galvin_2017_short.pdf

vt ka
- paarispermutatsioon
- paaritu permutatsioon
- peitekimbustus
- permutatsiooni signatuur
- permutatsioonšiffer

Palun oodake...

Tõrge

permutation

permutatsioon

olemus
(a) lõpliku järjestatud hulga elementide jada,
milles elemendid ei kordu
(b) elementide järjestuse muutmine

Wiktionary:
3. (mathematics, combinatorics) an ordering of a finite set of distinct elements
There are six permutations of three elements,
e.g. {abc, acb, bac, bca, cab, cba}.


võimalike permutatsioonide arv
n-elemendilisest hulgast valitava r elemendi puhul on
P(n,r) = n!/(n-r)! (hüüumärk tähistab faktoriaali)

erijuht
kui r = n, siis P(n) = n!
ja sel juhul esitab iga permutatsioon
hulga {1,2,...,n } substitutsiooni

ülevaateid
https://www.mathsisfun.com/combinatorics/combinations-permutations.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation

https://mathworld.wolfram.com/Permutation.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Permutation_group

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Permutations

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_permutation_topics

https://ncert.nic.in/pdf/publication/exemplarproblem/classXI/mathematics/keep207.pdf

https://www3.nd.edu/~dgalvin1/10120/10120_S17/Topic04_6p4_Galvin_2017_short.pdf

vt ka
- paarispermutatsioon
- paaritu permutatsioon
- peitekimbustus
- permutatsiooni signatuur
- permutatsioonšiffer

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!