preparedness

valmidus (2); valmisolek (2)

olemus
ISO 22300:
tegevused, programmid ja süsteemid,
mis on välja töötatud ja ellu viidud enne intsidenti
ning mida saab kasutada halvangute, avariide või õnnetuste vältimise, tõrje, leevendamise, neile reageerimise ja
neist toibumise toetuseks ja tugevduseks
=
activities, programmes, and systems developed and implemented prior to an incident that can be used to support and enhance prevention, protection from, mitigation of, response to and recovery from disruptions, emergencies or disasters

Toimub laadimine

preparedness

valmidus (2); valmisolek (2)

olemus
ISO 22300:
tegevused, programmid ja süsteemid,
mis on välja töötatud ja ellu viidud enne intsidenti
ning mida saab kasutada halvangute, avariide või õnnetuste vältimise, tõrje, leevendamise, neile reageerimise ja
neist toibumise toetuseks ja tugevduseks
=
activities, programmes, and systems developed and implemented prior to an incident that can be used to support and enhance prevention, protection from, mitigation of, response to and recovery from disruptions, emergencies or disasters

Palun oodake...

Tõrge

preparedness

valmidus (2); valmisolek (2)

olemus
ISO 22300:
tegevused, programmid ja süsteemid,
mis on välja töötatud ja ellu viidud enne intsidenti
ning mida saab kasutada halvangute, avariide või õnnetuste vältimise, tõrje, leevendamise, neile reageerimise ja
neist toibumise toetuseks ja tugevduseks
=
activities, programmes, and systems developed and implemented prior to an incident that can be used to support and enhance prevention, protection from, mitigation of, response to and recovery from disruptions, emergencies or disasters

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!