AKIT
English Eesti

recovery

taaste; toibumine

ISO/IEC/IEEE 24765: süsteemi, programmi, andmebaasi või muu süsteemiressursi tagasiviimine olekusse, milles ta saab täita nõutavaid ülesandeid

ISO/IEC 10026: pärast tõrget rakendatavad abinõud tõrke soovimatute tagajärgede kõrvaldamiseks

ISO 22300: mõjutatud organisatsioonide tegevuse, vahendite, elatuse või elutingimuste ennistamine ja vajaduse korral täiustamine, sealhulgas riskitegurite vähendamine

ISACA: intsidendiplaani järk, mis tagab avariiliste süsteemide või teenuste ennistamise teenusesihtides või jätkuvusplaanis määratud seisuni