AKIT
English Eesti

recovery

taaste; toibumine

olemus infoturbes
ISO/IEC/IEEE 24765:
ennistamine olekusse, milles
süsteem, programm, andmebaas või muu süsteemiressurss
saab täita nõutavaid ülesandeid
=
restoration of a system, program, database, or other system resource to a state in which it can perform required functions

ISO/IEC 10026:
pärast tõrget rakendatavad abinõud tõrke soovimatute tagajärgede kõrvaldamiseks
=
action taken after a failure to remove undesired consequences of the failure

ISO 22300:
mõjutatud organisatsioonide tegevuse, vahendite, elatiste või elutingimuste ennistamine ja vajaduse korral täiustamine, sealhulgas riskitegurite vähendamine
=
restoration and improvement, where appropriate, of operations, facilities, livelihoods or living conditions of affected organizations, including efforts to reduce risk factors

ISACA Glossary:
intsidendiplaani järk, mis tagab avariiliste süsteemide või teenuste ennistamise teenusesihtides või jätkuvusplaanis määratud seisuni

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_recovery

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_recovery

vt ka
- andmete taaste
- avariijärgne taaste
- ettetaaste
- info- ja sidetehnoloogia avariitaaste
- info- ja sidetehnoloogia taastekava
- keskmine taasteaeg, MTTR
- keskmine teenusetaasteaeg, MTTRS
- otsetaaste
- puhas taaste
- raualttaaste
- taaste plaanimine
- taaste sihtaeg
- taaste sihtkestus
- taaste sihtseis
- taaste teenusena, pilvelttaaste
- taastesiht
- taastetoiming
- taastevõime
- taastevõti
- tahataaste
- tööala taaste
- võtmetaaste