AKIT
English Eesti

service delivery objective

teenusesiht

olemus
minimaalne teenuste tase, mis tuleb saavutada
alternatiivses töötlusrežiimis
normaalse olukorra taastumiseni;
on otseselt seotud ärivajadustega
=
minimal level of services to be reached during the alternate process mode until the normal situation is restored. It is directly related to business needs.

vt ka
- taaste sihtkestus