AKIT
English Eesti

chief security officer

turvajuht

olemus
juhtivtöötaja, kes
- vastutab üldise turvalisuse eest,
- on turvakomisjoni juht,
- allub tegevdirektoritele