terrorism

terrorism

olemus
üldtunnustatud rahvusvaheline määratlus puudub
eri maade õigusnormid määratlevad eeskätt
mitte nähtust ennast, vaid terroriakte

UN Security Council Resolution 1566 (2004):
criminal acts, including against civilians, committed
with the intent to cause death or serious bodily injury,
or taking of hostages,
with the purpose to provoke a state of terror
in the general public or in a group of persons
or particular persons, intimidate a population
or compel a government or an international organization
to do or to abstain from doing any act


Eesti karistusseaduse §237. Terrorikuritegu
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
(1) Rahvusvahelise julgeoleku vastase, isikuvastase, elu või tervist ohustava keskkonnavastase,välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud või üldohtliku kuriteo toimepanemise,
- keelatud relva tootmise, levitamise või kasutamise või
- vara ebaseadusliku hõivamise või olulises ulatuses rikkumise või hävitamise või
- arvutiandmetesse sekkumise või arvutisüsteemi toimimise takistamise eest,
- samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamise eest,
- kui see on toime pandud eesmärgiga sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust või see hävitada või tõsiselt häirida rahvusvahelise organisatsiooni tegevust või see hävitada või tõsiselt hirmutada elanikkonda,
– karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.
[RT I 2009, 19, 114 - jõust. 06.04.2009]
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik,
– karistatakse rahalise karistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.
[RT I 2007, 2, 7 - jõust. 01.02.2007]

ülevaateid
https://dema.az.gov/sites/default/files/Publications/AR-Terrorism%20Definitions-BORUNDA.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism

https://www.pogo.org/investigation/2015/02/brief-history-of-terrorism

http://what-when-how.com/police-science/terrorism-overview-police/

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203828731.ch3

https://www.crcpress.com/rsc/downloads/Terrorism_Studies_FreeBook_Final_New.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf

tõrje
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/

https://www.osce.org/atu/111438?download=true

https://arxiv.org/pdf/1610.06242.pdf

vt ka
- küberterrorist
- riigiterrorism

Toimub laadimine

terrorism

terrorism

olemus
üldtunnustatud rahvusvaheline määratlus puudub
eri maade õigusnormid määratlevad eeskätt
mitte nähtust ennast, vaid terroriakte

UN Security Council Resolution 1566 (2004):
criminal acts, including against civilians, committed
with the intent to cause death or serious bodily injury,
or taking of hostages,
with the purpose to provoke a state of terror
in the general public or in a group of persons
or particular persons, intimidate a population
or compel a government or an international organization
to do or to abstain from doing any act


Eesti karistusseaduse §237. Terrorikuritegu
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
(1) Rahvusvahelise julgeoleku vastase, isikuvastase, elu või tervist ohustava keskkonnavastase,välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud või üldohtliku kuriteo toimepanemise,
- keelatud relva tootmise, levitamise või kasutamise või
- vara ebaseadusliku hõivamise või olulises ulatuses rikkumise või hävitamise või
- arvutiandmetesse sekkumise või arvutisüsteemi toimimise takistamise eest,
- samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamise eest,
- kui see on toime pandud eesmärgiga sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust või see hävitada või tõsiselt häirida rahvusvahelise organisatsiooni tegevust või see hävitada või tõsiselt hirmutada elanikkonda,
– karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.
[RT I 2009, 19, 114 - jõust. 06.04.2009]
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik,
– karistatakse rahalise karistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.
[RT I 2007, 2, 7 - jõust. 01.02.2007]

ülevaateid
https://dema.az.gov/sites/default/files/Publications/AR-Terrorism%20Definitions-BORUNDA.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism

https://www.pogo.org/investigation/2015/02/brief-history-of-terrorism

http://what-when-how.com/police-science/terrorism-overview-police/

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203828731.ch3

https://www.crcpress.com/rsc/downloads/Terrorism_Studies_FreeBook_Final_New.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf

tõrje
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/

https://www.osce.org/atu/111438?download=true

https://arxiv.org/pdf/1610.06242.pdf

vt ka
- küberterrorist
- riigiterrorism

Palun oodake...

Tõrge

terrorism

terrorism

olemus
üldtunnustatud rahvusvaheline määratlus puudub
eri maade õigusnormid määratlevad eeskätt
mitte nähtust ennast, vaid terroriakte

UN Security Council Resolution 1566 (2004):
criminal acts, including against civilians, committed
with the intent to cause death or serious bodily injury,
or taking of hostages,
with the purpose to provoke a state of terror
in the general public or in a group of persons
or particular persons, intimidate a population
or compel a government or an international organization
to do or to abstain from doing any act


Eesti karistusseaduse §237. Terrorikuritegu
[RT I 2007, 13, 69 - jõust. 15.03.2007]
(1) Rahvusvahelise julgeoleku vastase, isikuvastase, elu või tervist ohustava keskkonnavastase,välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni vastu suunatud või üldohtliku kuriteo toimepanemise,
- keelatud relva tootmise, levitamise või kasutamise või
- vara ebaseadusliku hõivamise või olulises ulatuses rikkumise või hävitamise või
- arvutiandmetesse sekkumise või arvutisüsteemi toimimise takistamise eest,
- samuti selliste tegude toimepanemisega ähvardamise eest,
- kui see on toime pandud eesmärgiga sundida riiki või rahvusvahelist organisatsiooni midagi tegema või tegemata jätma või tõsiselt häirida riigi poliitilist, põhiseaduslikku, majanduslikku või ühiskondlikku korraldust või see hävitada või tõsiselt häirida rahvusvahelise organisatsiooni tegevust või see hävitada või tõsiselt hirmutada elanikkonda,
– karistatakse viie- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.
[RT I 2009, 19, 114 - jõust. 06.04.2009]
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik,
– karistatakse rahalise karistusega.
[RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
(3) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule.
[RT I 2007, 2, 7 - jõust. 01.02.2007]

ülevaateid
https://dema.az.gov/sites/default/files/Publications/AR-Terrorism%20Definitions-BORUNDA.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Terrorism

https://www.pogo.org/investigation/2015/02/brief-history-of-terrorism

http://what-when-how.com/police-science/terrorism-overview-police/

https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203828731.ch3

https://www.crcpress.com/rsc/downloads/Terrorism_Studies_FreeBook_Final_New.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf

tõrje
http://www.consilium.europa.eu/en/policies/fight-against-terrorism/

https://www.osce.org/atu/111438?download=true

https://arxiv.org/pdf/1610.06242.pdf

vt ka
- küberterrorist
- riigiterrorism

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!