testing (1)

testimine

Õ: mõnedes keelesoovitustes pakutav "katsetamine",
st eksperimenteerimine testimise tähenduses
on IT alal tugevalt eksitav anakronism
(kunagise испытание vaste, vrd praegune тестирование); Google, "testimine" ja sellest tulenev: üle 1,5 miljoni

olemus
kontekstist sõltuvate huviobjekti karakteristikute
(kvaliteedi, sooritusvõime, töökindluse vm)
väljaselgitamine ja/või hindamine
ettemääratud protseduuriga,
eriti enne objekti laiemat kasutuselevõttu

näiteid
ISO 22300:
hindamise protseduur, mis annab vahendi millegi olemasolu, omaduste või tõepärasuse otsustamiseks
= procedure for evaluation, which provides a means of determining the presence, quality or veracity of something

ISO/IEC 25051, IEEE 829:
süsteemi või komponendi käitus ettemääratud tingimustel,
vaadeldes või jäädvustades tulemusi ning
hinnates ta mingit aspekti
= process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti karakteristiku(te) määramine mingi protseduuriga
= determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment according to a procedure

ülevaateid
https://insights.sei.cmu.edu/blog/a-taxonomy-of-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19185

standardid
tarkvara testimine: ISO/IEC 29119

vt ka
- A/B-testimine
- avalik testimine

- evitustestimine

- funktsionaaltestimine
- halltestimine

- hägutestimine
- komponentide testimine, komponenditestimine
- koormustestimine

- käitumistestimine
- leotustestimine

- läbistustestimine

- läbivtestimine

- lööktestimine

- piirtestimine

- pingustestimine
- proovitestimine

- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- regressioontestimine

- ringtestimine

- salatestimine

- sisemustestimine

- strukturaaltestimine
- tarkvara testimine

- testimine teenusena

- testimise katvus

- testimiskeskkond

- testimiskood

- testimisobjekt

- testimissüsteem

- turvalisuse aktiivtestimine

- turvatestimine

- vastavustestimine

- välitestimine
- üksuste testimine

Toimub laadimine

testing (1)

testimine

Õ: mõnedes keelesoovitustes pakutav "katsetamine",
st eksperimenteerimine testimise tähenduses
on IT alal tugevalt eksitav anakronism
(kunagise испытание vaste, vrd praegune тестирование); Google, "testimine" ja sellest tulenev: üle 1,5 miljoni

olemus
kontekstist sõltuvate huviobjekti karakteristikute
(kvaliteedi, sooritusvõime, töökindluse vm)
väljaselgitamine ja/või hindamine
ettemääratud protseduuriga,
eriti enne objekti laiemat kasutuselevõttu

näiteid
ISO 22300:
hindamise protseduur, mis annab vahendi millegi olemasolu, omaduste või tõepärasuse otsustamiseks
= procedure for evaluation, which provides a means of determining the presence, quality or veracity of something

ISO/IEC 25051, IEEE 829:
süsteemi või komponendi käitus ettemääratud tingimustel,
vaadeldes või jäädvustades tulemusi ning
hinnates ta mingit aspekti
= process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti karakteristiku(te) määramine mingi protseduuriga
= determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment according to a procedure

ülevaateid
https://insights.sei.cmu.edu/blog/a-taxonomy-of-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19185

standardid
tarkvara testimine: ISO/IEC 29119

vt ka
- A/B-testimine
- avalik testimine

- evitustestimine

- funktsionaaltestimine
- halltestimine

- hägutestimine
- komponentide testimine, komponenditestimine
- koormustestimine

- käitumistestimine
- leotustestimine

- läbistustestimine

- läbivtestimine

- lööktestimine

- piirtestimine

- pingustestimine
- proovitestimine

- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- regressioontestimine

- ringtestimine

- salatestimine

- sisemustestimine

- strukturaaltestimine
- tarkvara testimine

- testimine teenusena

- testimise katvus

- testimiskeskkond

- testimiskood

- testimisobjekt

- testimissüsteem

- turvalisuse aktiivtestimine

- turvatestimine

- vastavustestimine

- välitestimine
- üksuste testimine

Palun oodake...

Tõrge

testing (1)

testimine

Õ: mõnedes keelesoovitustes pakutav "katsetamine",
st eksperimenteerimine testimise tähenduses
on IT alal tugevalt eksitav anakronism
(kunagise испытание vaste, vrd praegune тестирование); Google, "testimine" ja sellest tulenev: üle 1,5 miljoni

olemus
kontekstist sõltuvate huviobjekti karakteristikute
(kvaliteedi, sooritusvõime, töökindluse vm)
väljaselgitamine ja/või hindamine
ettemääratud protseduuriga,
eriti enne objekti laiemat kasutuselevõttu

näiteid
ISO 22300:
hindamise protseduur, mis annab vahendi millegi olemasolu, omaduste või tõepärasuse otsustamiseks
= procedure for evaluation, which provides a means of determining the presence, quality or veracity of something

ISO/IEC 25051, IEEE 829:
süsteemi või komponendi käitus ettemääratud tingimustel,
vaadeldes või jäädvustades tulemusi ning
hinnates ta mingit aspekti
= process of operating a system or component under specified conditions, observing or recording the results, and making an evaluation of some aspect of the system or component

ISO/IEC 17000:
vastavushindamise objekti karakteristiku(te) määramine mingi protseduuriga
= determination of one or more characteristics of an object of conformity assessment according to a procedure

ülevaateid
https://insights.sei.cmu.edu/blog/a-taxonomy-of-testing/

https://usersnap.com/blog/types-user-acceptance-tests-frameworks/

https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=19185

standardid
tarkvara testimine: ISO/IEC 29119

vt ka
- A/B-testimine
- avalik testimine

- evitustestimine

- funktsionaaltestimine
- halltestimine

- hägutestimine
- komponentide testimine, komponenditestimine
- koormustestimine

- käitumistestimine
- leotustestimine

- läbistustestimine

- läbivtestimine

- lööktestimine

- piirtestimine

- pingustestimine
- proovitestimine

- rakenduse turvalisuse dünaamiline testimine, DAST
- regressioontestimine

- ringtestimine

- salatestimine

- sisemustestimine

- strukturaaltestimine
- tarkvara testimine

- testimine teenusena

- testimise katvus

- testimiskeskkond

- testimiskood

- testimisobjekt

- testimissüsteem

- turvalisuse aktiivtestimine

- turvatestimine

- vastavustestimine

- välitestimine
- üksuste testimine

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!