AKIT
English Eesti

load testing

koormustestimine

ISO/IEC/IEEE 29119: jõudlustestimise liik
- testimisobjekti käitumise hindamiseks
------ mingi ettemääratult varieeruva koormuse tingimustes
------ harilikult väikese, tüüpilise ja tippkasutamise tingimustes