loss (1)

kahju (1)

Õ: kohatine "pahandus" vms meediaväljend
ei kuulu oskuskeelde: suurladude põleng ei ole võrreldav
kassi vaibalekakamisega; kindlustusseltsid tegelevad kahjukäsitlusega, mitte pahanduste klaarimisega

olemus
soovimatu muutuse mõõt, riskianalüüsi aluskomponent, esmane infoturbe vajadust otsustav tegur,
kahjurvara, kahjursisu, kahjurvõrgu
jm kahjuliku ja kahjustava alusmõiste

ISO/IEC 2382:
turvarikkest tuleneva kahjustuse või kaotuse kvantitatiivne mõõt
= a quantitative measure of harm or deprivation resulting from a compromise

ISO/IEC TR 27016:
vara väärtuse langus
= reduction in the value of an asset

Wiktionary:
7. (financial, countable) the sum an entity loses on balance

näiteid
experience a loss -- kahju kandma
inflict a loss -- kahju tekitama
loss adjuster -- kahjukäsitleja
loss adjusting -- kahjukäsitlus
loss by sea -- merekahju
loss event -- kahjujuhtum
loss from transfer of property --
-- kahju vara võõrandamisest
loss replacement -- kahju hüvitamine; kahjuhüvitis
pecuniary loss -- materiaalne kahju
reject loss -- praagikahju
severe loss -- suur kahju

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- juhukahjustus
- kaaskahju
- kahju (2)
- kahju (3)
- kahju aastasagedus
- kahjuallikas
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustav kasutaja
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- kahjutegur
- oodatav aastakahju
- oodatav hetkkahju
- oodatav kahju

Toimub laadimine

loss (1)

kahju (1)

Õ: kohatine "pahandus" vms meediaväljend
ei kuulu oskuskeelde: suurladude põleng ei ole võrreldav
kassi vaibalekakamisega; kindlustusseltsid tegelevad kahjukäsitlusega, mitte pahanduste klaarimisega

olemus
soovimatu muutuse mõõt, riskianalüüsi aluskomponent, esmane infoturbe vajadust otsustav tegur,
kahjurvara, kahjursisu, kahjurvõrgu
jm kahjuliku ja kahjustava alusmõiste

ISO/IEC 2382:
turvarikkest tuleneva kahjustuse või kaotuse kvantitatiivne mõõt
= a quantitative measure of harm or deprivation resulting from a compromise

ISO/IEC TR 27016:
vara väärtuse langus
= reduction in the value of an asset

Wiktionary:
7. (financial, countable) the sum an entity loses on balance

näiteid
experience a loss -- kahju kandma
inflict a loss -- kahju tekitama
loss adjuster -- kahjukäsitleja
loss adjusting -- kahjukäsitlus
loss by sea -- merekahju
loss event -- kahjujuhtum
loss from transfer of property --
-- kahju vara võõrandamisest
loss replacement -- kahju hüvitamine; kahjuhüvitis
pecuniary loss -- materiaalne kahju
reject loss -- praagikahju
severe loss -- suur kahju

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- juhukahjustus
- kaaskahju
- kahju (2)
- kahju (3)
- kahju aastasagedus
- kahjuallikas
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustav kasutaja
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- kahjutegur
- oodatav aastakahju
- oodatav hetkkahju
- oodatav kahju

Palun oodake...

Tõrge

loss (1)

kahju (1)

Õ: kohatine "pahandus" vms meediaväljend
ei kuulu oskuskeelde: suurladude põleng ei ole võrreldav
kassi vaibalekakamisega; kindlustusseltsid tegelevad kahjukäsitlusega, mitte pahanduste klaarimisega

olemus
soovimatu muutuse mõõt, riskianalüüsi aluskomponent, esmane infoturbe vajadust otsustav tegur,
kahjurvara, kahjursisu, kahjurvõrgu
jm kahjuliku ja kahjustava alusmõiste

ISO/IEC 2382:
turvarikkest tuleneva kahjustuse või kaotuse kvantitatiivne mõõt
= a quantitative measure of harm or deprivation resulting from a compromise

ISO/IEC TR 27016:
vara väärtuse langus
= reduction in the value of an asset

Wiktionary:
7. (financial, countable) the sum an entity loses on balance

näiteid
experience a loss -- kahju kandma
inflict a loss -- kahju tekitama
loss adjuster -- kahjukäsitleja
loss adjusting -- kahjukäsitlus
loss by sea -- merekahju
loss event -- kahjujuhtum
loss from transfer of property --
-- kahju vara võõrandamisest
loss replacement -- kahju hüvitamine; kahjuhüvitis
pecuniary loss -- materiaalne kahju
reject loss -- praagikahju
severe loss -- suur kahju

vt ka
- aastakahju
- ahelkahju
- juhukahjustus
- kaaskahju
- kahju (2)
- kahju (3)
- kahju aastasagedus
- kahjuallikas
- kahjuhüvitis
- kahjuhüvitusnõue
- kahjukindlustus
- kahjustav kasutaja
- kahjusündmuse sagedus
- kahjutasu
- kahjutasunõue
- kahjutegur
- oodatav aastakahju
- oodatav hetkkahju
- oodatav kahju

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!