value

väärtus

olemus
(1) kvantiteet, hinne või hulgaelemendi isend
kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO/IEC 25000:
arv või kategooria, mis mõõtmisega kinnistatakse olemi atribuudile
= number or category assigned to an attribute of an entity by making a measurement

ISO/IEC 15939:
alusnäitajale, tuletatud näitajale või indikaatorile
kinnistatud arv- või kategooriatulem
= numerical or categorical result assigned to a base measure, derived measure or indicator

https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(semiotics)

(2) majanduslik või muu kasulikkus või tähtsus
Merriam-Webster:
1: the monetary worth of something : MARKET PRICE
2: a fair return or equivalent in goods, services, or money for something exchanged
3: relative worth, utility, or importance
// a good value at the price
// the value of base stealing in baseball
// had nothing of value to say
4: something (such as a principle or quality) intrinsically valuable or desirable
// sought material values instead of human values


https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Values_(Western_philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(ethics_and_social_sciences)

vt ka
- agregaatväärtus
- algväärtus
- algväärtustus
- algväärtusvektor
- alternatiivväärtus
- alusväärtus
- andmeväärtusahel
- arvutuslik väärtus
- eeldatav väärtus
- funktsiooni piirväärtus
- jada piirväärtus
- kahju ooteväärtus
- kahjurväärtus
- kaudne väärtus
- komponendiväärtus
- kontrollväärtus
- krüptograafiline kontrollväärtus
- krüptokontrollväärtus
- kuupäevaväärtuse arvutus
- laiendatud väärtus
- maineväärtus
- majanduslik lisandväärtus
- mastabeeritud väärtus
- moodulmultiplikatiivne pöördväärtus
- nüüdispuhasväärtus
- nüüdisväärtus
- omaväärtus
- otsene väärtus
- parempoolne piirväärtus
- piirväärtus
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- püsiväärtus
- riskiväärtus
- salaväärtuse tuletamise funktsioon
- seadeväärtus
- soetusväärtus
- sotsiaalne väärtus
- tugiväärtus
- turuväärtus
- tõestusväärtus; tõendusväärtus
- tõeväärtus
- tõeväärtusfunktsioon
- tühiväärtus
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- vasakpoolne piirväärtus, vasak piirväärtus
- võõrväärtus
- väärtus 1; väärtusega 1
- väärtusahel
- väärtusetabel

Toimub laadimine

value

väärtus

olemus
(1) kvantiteet, hinne või hulgaelemendi isend
kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO/IEC 25000:
arv või kategooria, mis mõõtmisega kinnistatakse olemi atribuudile
= number or category assigned to an attribute of an entity by making a measurement

ISO/IEC 15939:
alusnäitajale, tuletatud näitajale või indikaatorile
kinnistatud arv- või kategooriatulem
= numerical or categorical result assigned to a base measure, derived measure or indicator

https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(semiotics)

(2) majanduslik või muu kasulikkus või tähtsus
Merriam-Webster:
1: the monetary worth of something : MARKET PRICE
2: a fair return or equivalent in goods, services, or money for something exchanged
3: relative worth, utility, or importance
// a good value at the price
// the value of base stealing in baseball
// had nothing of value to say
4: something (such as a principle or quality) intrinsically valuable or desirable
// sought material values instead of human values


https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Values_(Western_philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(ethics_and_social_sciences)

vt ka
- agregaatväärtus
- algväärtus
- algväärtustus
- algväärtusvektor
- alternatiivväärtus
- alusväärtus
- andmeväärtusahel
- arvutuslik väärtus
- eeldatav väärtus
- funktsiooni piirväärtus
- jada piirväärtus
- kahju ooteväärtus
- kahjurväärtus
- kaudne väärtus
- komponendiväärtus
- kontrollväärtus
- krüptograafiline kontrollväärtus
- krüptokontrollväärtus
- kuupäevaväärtuse arvutus
- laiendatud väärtus
- maineväärtus
- majanduslik lisandväärtus
- mastabeeritud väärtus
- moodulmultiplikatiivne pöördväärtus
- nüüdispuhasväärtus
- nüüdisväärtus
- omaväärtus
- otsene väärtus
- parempoolne piirväärtus
- piirväärtus
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- püsiväärtus
- riskiväärtus
- salaväärtuse tuletamise funktsioon
- seadeväärtus
- soetusväärtus
- sotsiaalne väärtus
- tugiväärtus
- turuväärtus
- tõestusväärtus; tõendusväärtus
- tõeväärtus
- tõeväärtusfunktsioon
- tühiväärtus
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- vasakpoolne piirväärtus, vasak piirväärtus
- võõrväärtus
- väärtus 1; väärtusega 1
- väärtusahel
- väärtusetabel

Palun oodake...

Tõrge

value

väärtus

olemus
(1) kvantiteet, hinne või hulgaelemendi isend
kontekstist sõltuvas tähenduses

ISO/IEC 25000:
arv või kategooria, mis mõõtmisega kinnistatakse olemi atribuudile
= number or category assigned to an attribute of an entity by making a measurement

ISO/IEC 15939:
alusnäitajale, tuletatud näitajale või indikaatorile
kinnistatud arv- või kategooriatulem
= numerical or categorical result assigned to a base measure, derived measure or indicator

https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(mathematics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(computer_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(semiotics)

(2) majanduslik või muu kasulikkus või tähtsus
Merriam-Webster:
1: the monetary worth of something : MARKET PRICE
2: a fair return or equivalent in goods, services, or money for something exchanged
3: relative worth, utility, or importance
// a good value at the price
// the value of base stealing in baseball
// had nothing of value to say
4: something (such as a principle or quality) intrinsically valuable or desirable
// sought material values instead of human values


https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(economics)
https://en.wikipedia.org/wiki/Values_(Western_philosophy)
https://en.wikipedia.org/wiki/Value_(ethics_and_social_sciences)

vt ka
- agregaatväärtus
- algväärtus
- algväärtustus
- algväärtusvektor
- alternatiivväärtus
- alusväärtus
- andmeväärtusahel
- arvutuslik väärtus
- eeldatav väärtus
- funktsiooni piirväärtus
- jada piirväärtus
- kahju ooteväärtus
- kahjurväärtus
- kaudne väärtus
- komponendiväärtus
- kontrollväärtus
- krüptograafiline kontrollväärtus
- krüptokontrollväärtus
- kuupäevaväärtuse arvutus
- laiendatud väärtus
- maineväärtus
- majanduslik lisandväärtus
- mastabeeritud väärtus
- moodulmultiplikatiivne pöördväärtus
- nüüdispuhasväärtus
- nüüdisväärtus
- omaväärtus
- otsene väärtus
- parempoolne piirväärtus
- piirväärtus
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- püsiväärtus
- riskiväärtus
- salaväärtuse tuletamise funktsioon
- seadeväärtus
- soetusväärtus
- sotsiaalne väärtus
- tugiväärtus
- turuväärtus
- tõestusväärtus; tõendusväärtus
- tõeväärtus
- tõeväärtusfunktsioon
- tühiväärtus
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- vasakpoolne piirväärtus, vasak piirväärtus
- võõrväärtus
- väärtus 1; väärtusega 1
- väärtusahel
- väärtusetabel

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!