AKIT
English Eesti

value

väärtus

olemus

(1) kvantiteet, hinne või hulgaelemendi isend
ontekstist sõltuvas tähenduses

näiteid
ISO/IEC 25000:
olemi atribuudile mõõtmisel kinnistatav arv või kategooria

ISO/IEC 15939:
alusnäitajale, tuletatud näitajale või indikaatorile
kinnistatud arv- või kategooriatulem

(2) majanduslik või muu kasulikkus

näiteid
ISO/IEC 27016:
vara suhteline kasulikkus teistele objektidele või
määratletud absoluutväärtus

ISACA:
investeeringu suhteline kasulikkus või
tähtsus ettevõttele
- riskiosaliste tajutuna
- väljendatult puhashüvedena kogu elutsükli jooksul
- kaasnevaid kulusid maha arvestades ning
- korrigeerides riski ja rahalise ajaväärtuse põhjal

vt ka
- agregaatväärtus
- algväärtus
- algväärtustus
- algväärtusvektor
- alternatiivväärtus
- alusväärtus
- andmeväärtusahel
- arvutuslik väärtus
- eeldatav väärtus
- funktsiooni piirväärtus
- jada piirväärtus
- kahju ooteväärtus
- kahjurväärtus
- kaudne väärtus
- komponendiväärtus
- kontrollväärtus
- krüptograafiline kontrollväärtus
- krüptokontrollväärtus
- kuupäevaväärtuse arvutus
- laiendatud väärtus
- maineväärtus
- majanduslik lisandväärtus
- mastabeeritud väärtus
- moodulmultiplikatiivne pöördväärtus
- nüüdispuhasväärtus
- nüüdisväärtus
- omaväärtus
- otsene väärtus
- parempoolne piirväärtus
- piirväärtus
- poolvaba algväärtusega kollisioonrünne
- püsiväärtus
- riskiväärtus
- salaväärtuse tuletamise funktsioon
- seadeväärtus
- soetusväärtus
- sotsiaalne väärtus
- tugiväärtus
- turuväärtus
- tõestusväärtus; tõendusväärtus
- tõeväärtus
- tõeväärtusfunktsioon
- tühiväärtus
- vaba algväärtusega kollisioonrünne
- vasakpoolne piirväärtus, vasak piirväärtus
- võõrväärtus
- väärtus 1; väärtusega 1
- väärtusahel
- väärtusetabel