AKIT
English Eesti

modular multiplicative inverse

moodulmultiplikatiivne pöördväärtus

olemus
täisarv, millel on sarnased omadused
mingi teise täisarvu pöördväärtusega,
kui tavaline korrutustehe asendada moodulkorrutamisega:
- arvu ja tema moodulmultiplikatiivse pöördväärtuse
korrutise mooduliga jagamise jääk on alati 1
- sellise väärtuse leidmiseks kasutatakse tavaliselt
Eukleidese laiendalgoritmi

näiteid
https://comeoncodeon.wordpress.com/2011/10/09/modular-multiplicative-inverse/

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Modular_multiplicative_inverse

http://www.uobabylon.edu.iq/eprints/publication_11_21700_649.pdf

https://www.koreascience.or.kr/article/JAKO201917550769408.pdf