management system consultancy and/or associated risk assessment

haldussüsteemi nõustamine ja/või kaasnev riski kaalutlemine

olemus
ISO 22300:
osalus tarneahela turbehalduse süsteemi kavandamises, teostamises või käigushoius ja riski kaalutlemiste ooritamises;
näide: juhendite või protseduuride koostamine või loomine, spetsiifilise nõu andmine, juhised või lahendused tarneahela turbehalduse süsteemi väljatöötamiseks ja teostuseks,
siseauditite sooritamine, riskikaalutlemise ja -analüüsi sooritamine;
koolituse korraldamist ja koolitajana osalemist ei loeta nõustamiseks, arvestades, et tarneahela haldust ja auditit käsitledes annab koolitus üldisemat avalikes allikates vabalt kättesaadavat teavet, st koolitaja ei anna firmaspetsiifilisi lahendusi
=
participation in designing, implementing or maintaining a supply chain security management system and in conducting risk assessments
EXAMPLE:
Preparing or producing manuals or procedures; giving specific advice, instructions or solutions towards the development and implementation of a supply chain security management system; conducting internal audits; conducting risk assessment and analysis.
Note. Arranging training and participating as a trainer is not considered as consultancy, provided that, where the course relates to supply chain security management systems or auditing, the course is confined to the provision of generic information that is freely available in the public domain, i.e. the trainer does not provide company-specific solutions.

Toimub laadimine

management system consultancy and/or associated risk assessment

haldussüsteemi nõustamine ja/või kaasnev riski kaalutlemine

olemus
ISO 22300:
osalus tarneahela turbehalduse süsteemi kavandamises, teostamises või käigushoius ja riski kaalutlemiste ooritamises;
näide: juhendite või protseduuride koostamine või loomine, spetsiifilise nõu andmine, juhised või lahendused tarneahela turbehalduse süsteemi väljatöötamiseks ja teostuseks,
siseauditite sooritamine, riskikaalutlemise ja -analüüsi sooritamine;
koolituse korraldamist ja koolitajana osalemist ei loeta nõustamiseks, arvestades, et tarneahela haldust ja auditit käsitledes annab koolitus üldisemat avalikes allikates vabalt kättesaadavat teavet, st koolitaja ei anna firmaspetsiifilisi lahendusi
=
participation in designing, implementing or maintaining a supply chain security management system and in conducting risk assessments
EXAMPLE:
Preparing or producing manuals or procedures; giving specific advice, instructions or solutions towards the development and implementation of a supply chain security management system; conducting internal audits; conducting risk assessment and analysis.
Note. Arranging training and participating as a trainer is not considered as consultancy, provided that, where the course relates to supply chain security management systems or auditing, the course is confined to the provision of generic information that is freely available in the public domain, i.e. the trainer does not provide company-specific solutions.

Palun oodake...

Tõrge

management system consultancy and/or associated risk assessment

haldussüsteemi nõustamine ja/või kaasnev riski kaalutlemine

olemus
ISO 22300:
osalus tarneahela turbehalduse süsteemi kavandamises, teostamises või käigushoius ja riski kaalutlemiste ooritamises;
näide: juhendite või protseduuride koostamine või loomine, spetsiifilise nõu andmine, juhised või lahendused tarneahela turbehalduse süsteemi väljatöötamiseks ja teostuseks,
siseauditite sooritamine, riskikaalutlemise ja -analüüsi sooritamine;
koolituse korraldamist ja koolitajana osalemist ei loeta nõustamiseks, arvestades, et tarneahela haldust ja auditit käsitledes annab koolitus üldisemat avalikes allikates vabalt kättesaadavat teavet, st koolitaja ei anna firmaspetsiifilisi lahendusi
=
participation in designing, implementing or maintaining a supply chain security management system and in conducting risk assessments
EXAMPLE:
Preparing or producing manuals or procedures; giving specific advice, instructions or solutions towards the development and implementation of a supply chain security management system; conducting internal audits; conducting risk assessment and analysis.
Note. Arranging training and participating as a trainer is not considered as consultancy, provided that, where the course relates to supply chain security management systems or auditing, the course is confined to the provision of generic information that is freely available in the public domain, i.e. the trainer does not provide company-specific solutions.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!