supply chain

tarneahel

olemus
ressursside, protsesside ja nende sooritajate jada
toorme hankimisest valmiskauba toimetamiseni
individuaalsele või kollektiivsele lõpptarbijale;
ahela komponendid on materjalivoog, rahavoog, teabevoog

ISO 22300:
tegevustes osalevate ning toodete või teenuste väljastuse teel materjalide allikaks olemisega väärtust loovate
organisatsioonide, inimeste, protsesside, logistika, teabe, tehnoloogia ja ressursside kahepoolne seos;
tarneahelasse võivad kuuluda turustajad, alltöövõtjad, valmistusvahendid, logistikatarnijad, sisemised jaotuskeskused, jaemüüjad, hulgimüüjad ja muud olemid, mis viivad lõppkasutajani
= two-way relationship of organizations, people, processes, logistics, information, technology and resources engaged in activities and creating value from the sourcing of materials through the delivery of products or services
Note 1. The supply chain may include vendors, subcontractors, manufacturing facilities, logistics providers, internal distribution centres, distributors, wholesalers and other entities that lead to the end user.


ISO/IEC 27036-1:
kogum organisatsioone koos kaasnevate ressursside ja protsessidega ,
igaüks neist tegutsemas hankija ja/või tarnijana,
moodustades järjestikku tarnesuhted, mis luuakse
tellimuse andmisega, leppega, muu formaalse soetamiskokkuleppega;
= set of organizations with linked set of resources and processes, each of which acts as an acquirer, supplier, or both to form successive supplier relationships established upon placement of a purchase order, agreement, or other formal sourcing agreement

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain

https://www.gep.com/blog/strategy/types-of-supply-chain-models-explained

https://www.edureka.co/blog/supply-chain-modeling/

turvalisus
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_security

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/understanding-the-increase-in-supply-chain-security-attacks

https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Supply-Chain-Risk-Management/documents/briefings/Workshop-Brief-on-Cyber-Supply-Chain-Best-Practices.pdf

https://www.dni.gov/index.php/ncsc-what-we-do/ncsc-supply-chain-threats

https://pecb.com/pdf/whitepapers/21-pecb-whitepapers_iso-28000.pdf

https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-02/ICT%20Supply%20Chain%20Report_0.pdf

Toimub laadimine

supply chain

tarneahel

olemus
ressursside, protsesside ja nende sooritajate jada
toorme hankimisest valmiskauba toimetamiseni
individuaalsele või kollektiivsele lõpptarbijale;
ahela komponendid on materjalivoog, rahavoog, teabevoog

ISO 22300:
tegevustes osalevate ning toodete või teenuste väljastuse teel materjalide allikaks olemisega väärtust loovate
organisatsioonide, inimeste, protsesside, logistika, teabe, tehnoloogia ja ressursside kahepoolne seos;
tarneahelasse võivad kuuluda turustajad, alltöövõtjad, valmistusvahendid, logistikatarnijad, sisemised jaotuskeskused, jaemüüjad, hulgimüüjad ja muud olemid, mis viivad lõppkasutajani
= two-way relationship of organizations, people, processes, logistics, information, technology and resources engaged in activities and creating value from the sourcing of materials through the delivery of products or services
Note 1. The supply chain may include vendors, subcontractors, manufacturing facilities, logistics providers, internal distribution centres, distributors, wholesalers and other entities that lead to the end user.


ISO/IEC 27036-1:
kogum organisatsioone koos kaasnevate ressursside ja protsessidega ,
igaüks neist tegutsemas hankija ja/või tarnijana,
moodustades järjestikku tarnesuhted, mis luuakse
tellimuse andmisega, leppega, muu formaalse soetamiskokkuleppega;
= set of organizations with linked set of resources and processes, each of which acts as an acquirer, supplier, or both to form successive supplier relationships established upon placement of a purchase order, agreement, or other formal sourcing agreement

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain

https://www.gep.com/blog/strategy/types-of-supply-chain-models-explained

https://www.edureka.co/blog/supply-chain-modeling/

turvalisus
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_security

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/understanding-the-increase-in-supply-chain-security-attacks

https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Supply-Chain-Risk-Management/documents/briefings/Workshop-Brief-on-Cyber-Supply-Chain-Best-Practices.pdf

https://www.dni.gov/index.php/ncsc-what-we-do/ncsc-supply-chain-threats

https://pecb.com/pdf/whitepapers/21-pecb-whitepapers_iso-28000.pdf

https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-02/ICT%20Supply%20Chain%20Report_0.pdf

Palun oodake...

Tõrge

supply chain

tarneahel

olemus
ressursside, protsesside ja nende sooritajate jada
toorme hankimisest valmiskauba toimetamiseni
individuaalsele või kollektiivsele lõpptarbijale;
ahela komponendid on materjalivoog, rahavoog, teabevoog

ISO 22300:
tegevustes osalevate ning toodete või teenuste väljastuse teel materjalide allikaks olemisega väärtust loovate
organisatsioonide, inimeste, protsesside, logistika, teabe, tehnoloogia ja ressursside kahepoolne seos;
tarneahelasse võivad kuuluda turustajad, alltöövõtjad, valmistusvahendid, logistikatarnijad, sisemised jaotuskeskused, jaemüüjad, hulgimüüjad ja muud olemid, mis viivad lõppkasutajani
= two-way relationship of organizations, people, processes, logistics, information, technology and resources engaged in activities and creating value from the sourcing of materials through the delivery of products or services
Note 1. The supply chain may include vendors, subcontractors, manufacturing facilities, logistics providers, internal distribution centres, distributors, wholesalers and other entities that lead to the end user.


ISO/IEC 27036-1:
kogum organisatsioone koos kaasnevate ressursside ja protsessidega ,
igaüks neist tegutsemas hankija ja/või tarnijana,
moodustades järjestikku tarnesuhted, mis luuakse
tellimuse andmisega, leppega, muu formaalse soetamiskokkuleppega;
= set of organizations with linked set of resources and processes, each of which acts as an acquirer, supplier, or both to form successive supplier relationships established upon placement of a purchase order, agreement, or other formal sourcing agreement

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain

https://www.gep.com/blog/strategy/types-of-supply-chain-models-explained

https://www.edureka.co/blog/supply-chain-modeling/

turvalisus
https://en.wikipedia.org/wiki/Supply_chain_security

https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/understanding-the-increase-in-supply-chain-security-attacks

https://csrc.nist.gov/CSRC/media/Projects/Supply-Chain-Risk-Management/documents/briefings/Workshop-Brief-on-Cyber-Supply-Chain-Best-Practices.pdf

https://www.dni.gov/index.php/ncsc-what-we-do/ncsc-supply-chain-threats

https://pecb.com/pdf/whitepapers/21-pecb-whitepapers_iso-28000.pdf

https://www.dhs.gov/sites/default/files/2022-02/ICT%20Supply%20Chain%20Report_0.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!