AKIT
English Eesti

entity

olem

Õ:kohati käibivat "entiteeti" ÕS taunib

olemus
miski, millel on omadusi ja seoseid:
- subjekt (teavet käitlev või süsteemi olekut muutev aktiivne element)
- objekt (teavet sisaldav või vastuvõttev passiivne element)
- autentimises osaleja (inimene või muu)
- mõnes kontekstis ka omadus või seos

ISO/IEC 29115:
miski eristatavana eksisteeriv ja konteksti kaudu piiritletav,
näiteks mingi identiteedi väitja

ülevaateid
https://wikidiff.com/object/entity

https://urmaul.com/blog/entities-value-objects-and-philosophy/

näiteid
https://www.nerdwallet.com/article/small-business/business-entit

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country

https://www.techopedia.com/definition/14360/entity-computing

https://www.tutorialspoint.com/html/pdf/html_entities.pdf

http://www.bitjungle.com/isoent/index_files/isoent-ref.pdf

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4075/ipplan-26/index.html

https://simplicable.com/new/data-entity-definition#:~:text=A%20data%20entity%20is%20an,contact%20may%20contain%20an%20address.

http://www.centriqs.com/database-software/database-entity.php

https://www.sceelix.com/documentation/entities/

vt ka
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- mitteinimolem
- olem-seos-mudel
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine
- olemi autentimiskindlus
- olemi autentimiskindluse karkass
- olemite mõlemautentimine
- olemivastendus
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- pääsuteave sihtolemi kohta
- partnerolem
- püsiolem
- sihtolem (1)
- sihtolem (2)
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave
- tehisolem
- tinglikult usaldatav olem
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi
- töödeldamatu olem
- usaldusolem
- võtme kinnitus olemilt A olemile B
- välisolem
- XML välisolemrünne