AKIT
English Eesti

entity

olem

Õ:kohati käibivat "entiteeti" ÕS taunib

olemus
miski, millel on omadusi ja seoseid:
- subjekt (teavet käitlev või olekut muutev aktiivne element)
- objekt (teavet sisaldav või vastuvõttev passiivne element)
- autentimises osaleja (inimene või muu)
- mõnes kontekstis ka omadus või seos

ISO 22300:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
võib olla inimene, organisatsioon, füüsiline objekt,
objektide klass või ainetu objekt
= something that has a separate and distinct existence
and that can be identified within context
Note. An entity can be a human, organization, physical object, class of objects or intangible object.


ISO/IEC 29115:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
selle standardi otstarbel ka mingi identiteedi väitja
= something that has separate and distinct existence and that can be identified in a context
Note. For the purposes of this International Standard, entity is also used in the specific case for something that is claiming an identity.


ülevaateid
https://wikidiff.com/object/entity

https://urmaul.com/blog/entities-value-objects-and-philosophy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Entity

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country

https://www.techopedia.com/definition/14360/entity-computing

https://www.tutorialspoint.com/html/pdf/html_entities.pdf

http://www.bitjungle.com/isoent/index_files/isoent-ref.pdf

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4075/ipplan-26/index.html

https://simplicable.com/new/data-entity-definition

http://www.centriqs.com/database-software/database-entity.php

vt ka
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- mitteinimolem
- olem-seos-mudel
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine
- olemi autentimiskindlus
- olemi autentimiskindluse karkass
- olemite mõlemautentimine
- olemivastendus
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- pääsuteave sihtolemi kohta
- partnerolem
- püsiolem
- sihtolem (1)
- sihtolem (2)
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave
- tehisolem
- tinglikult usaldatav olem
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi
- töödeldamatu olem
- usaldusolem
- võtme kinnitus olemilt A olemile B
- välisolem
- XML välisolemrünne