entity (1)

olem

Õ: kohati käibivat "entiteeti" ÕS taunib

olemus
miski, millel on omadusi ja seoseid:
- subjekt (teavet käitlev või olekut muutev aktiivne element)
- objekt (teavet sisaldav või vastuvõttev passiivne element)
- autentimises osaleja (inimene või muu)
- mõnes kontekstis ka omadus või seos

ISO/IEC 2382-36:
igasugune konkreetne või abstraktne miski, mis eksisteerib, eksisteeris või võiks eksisteerida, koos nende millegite vaheliste seostega
Näiteid: inimene, objekt, sündmus, idee, protsess vm
Märkus. Olem eksisteerib sõltumatult sellest, kas ta kohta on andmeid või ei ole.
= any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things
EXAMPLE Person, object, event, idea, process, etc.
Note. An entity exists whether data about it
are available or not.


ISO 22300:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
võib olla inimene, organisatsioon, füüsiline objekt,
objektide klass või ainetu objekt
= something that has a separate and distinct existence
and that can be identified within context
Note. An entity can be a human, organization, physical object, class of objects or intangible object.


ISO/IEC 29115:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
selle standardi otstarbel ka mingi identiteedi väitja
= something that has separate and distinct existence and that can be identified in a context
Note. For the purposes of this International Standard, entity is also used in the specific case for something that is claiming an identity.


ülevaateid
https://wikidiff.com/object/entity

https://urmaul.com/blog/entities-value-objects-and-philosophy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Entity

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country

https://www.techopedia.com/definition/14360/entity-computing

https://www.tutorialspoint.com/html/pdf/html_entities.pdf

http://www.bitjungle.com/isoent/index_files/isoent-ref.pdf

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4075/ipplan-26/index.html

https://simplicable.com/new/data-entity-definition

http://www.centriqs.com/database-software/database-entity.php

entity class -- olemiklass
entity-dependent -- olemisõltuv
entity-independent -- olemisõltumatu
entity instance -- olemieksemplar

vt ka
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)

- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B

- mitteinimolem
- olem-seos-mudel
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine

- olemi autentimiskindlus

- olemi autentimiskindluse karkass

- olemite mõlemautentimine

- olemivastendus

- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B

- pääsuteave sihtolemi kohta

- partnerolem

- püsiolem
- sihtolem (1)

- sihtolem (2)
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave

- tehisolem

- tinglikult usaldatav olem

- tulevikusalastus olemi A suhtes

- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi

- töödeldamatu olem
- usaldusolem
- võtme kinnitus olemilt A olemile B

- välisolem

- XML välisolemrünne

Toimub laadimine

entity (1)

olem

Õ: kohati käibivat "entiteeti" ÕS taunib

olemus
miski, millel on omadusi ja seoseid:
- subjekt (teavet käitlev või olekut muutev aktiivne element)
- objekt (teavet sisaldav või vastuvõttev passiivne element)
- autentimises osaleja (inimene või muu)
- mõnes kontekstis ka omadus või seos

ISO/IEC 2382-36:
igasugune konkreetne või abstraktne miski, mis eksisteerib, eksisteeris või võiks eksisteerida, koos nende millegite vaheliste seostega
Näiteid: inimene, objekt, sündmus, idee, protsess vm
Märkus. Olem eksisteerib sõltumatult sellest, kas ta kohta on andmeid või ei ole.
= any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things
EXAMPLE Person, object, event, idea, process, etc.
Note. An entity exists whether data about it
are available or not.


ISO 22300:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
võib olla inimene, organisatsioon, füüsiline objekt,
objektide klass või ainetu objekt
= something that has a separate and distinct existence
and that can be identified within context
Note. An entity can be a human, organization, physical object, class of objects or intangible object.


ISO/IEC 29115:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
selle standardi otstarbel ka mingi identiteedi väitja
= something that has separate and distinct existence and that can be identified in a context
Note. For the purposes of this International Standard, entity is also used in the specific case for something that is claiming an identity.


ülevaateid
https://wikidiff.com/object/entity

https://urmaul.com/blog/entities-value-objects-and-philosophy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Entity

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country

https://www.techopedia.com/definition/14360/entity-computing

https://www.tutorialspoint.com/html/pdf/html_entities.pdf

http://www.bitjungle.com/isoent/index_files/isoent-ref.pdf

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4075/ipplan-26/index.html

https://simplicable.com/new/data-entity-definition

http://www.centriqs.com/database-software/database-entity.php

entity class -- olemiklass
entity-dependent -- olemisõltuv
entity-independent -- olemisõltumatu
entity instance -- olemieksemplar

vt ka
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)

- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B

- mitteinimolem
- olem-seos-mudel
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine

- olemi autentimiskindlus

- olemi autentimiskindluse karkass

- olemite mõlemautentimine

- olemivastendus

- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B

- pääsuteave sihtolemi kohta

- partnerolem

- püsiolem
- sihtolem (1)

- sihtolem (2)
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave

- tehisolem

- tinglikult usaldatav olem

- tulevikusalastus olemi A suhtes

- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi

- töödeldamatu olem
- usaldusolem
- võtme kinnitus olemilt A olemile B

- välisolem

- XML välisolemrünne

Palun oodake...

Tõrge

entity (1)

olem

Õ: kohati käibivat "entiteeti" ÕS taunib

olemus
miski, millel on omadusi ja seoseid:
- subjekt (teavet käitlev või olekut muutev aktiivne element)
- objekt (teavet sisaldav või vastuvõttev passiivne element)
- autentimises osaleja (inimene või muu)
- mõnes kontekstis ka omadus või seos

ISO/IEC 2382-36:
igasugune konkreetne või abstraktne miski, mis eksisteerib, eksisteeris või võiks eksisteerida, koos nende millegite vaheliste seostega
Näiteid: inimene, objekt, sündmus, idee, protsess vm
Märkus. Olem eksisteerib sõltumatult sellest, kas ta kohta on andmeid või ei ole.
= any concrete or abstract thing that exists, did exist, or might exist, including associations among these things
EXAMPLE Person, object, event, idea, process, etc.
Note. An entity exists whether data about it
are available or not.


ISO 22300:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
võib olla inimene, organisatsioon, füüsiline objekt,
objektide klass või ainetu objekt
= something that has a separate and distinct existence
and that can be identified within context
Note. An entity can be a human, organization, physical object, class of objects or intangible object.


ISO/IEC 29115:
miski, mis eksisteerib selgesti eraldi
ja on piiritletav kontekstis;
selle standardi otstarbel ka mingi identiteedi väitja
= something that has separate and distinct existence and that can be identified in a context
Note. For the purposes of this International Standard, entity is also used in the specific case for something that is claiming an identity.


ülevaateid
https://wikidiff.com/object/entity

https://urmaul.com/blog/entities-value-objects-and-philosophy/

https://en.wikipedia.org/wiki/Entity

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_legal_entity_types_by_country

https://www.techopedia.com/definition/14360/entity-computing

https://www.tutorialspoint.com/html/pdf/html_entities.pdf

http://www.bitjungle.com/isoent/index_files/isoent-ref.pdf

https://docs.oracle.com/cd/E19683-01/806-4075/ipplan-26/index.html

https://simplicable.com/new/data-entity-definition

http://www.centriqs.com/database-software/database-entity.php

entity class -- olemiklass
entity-dependent -- olemisõltuv
entity-independent -- olemisõltumatu
entity instance -- olemieksemplar

vt ka
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)

- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B

- mitteinimolem
- olem-seos-mudel
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine

- olemi autentimiskindlus

- olemi autentimiskindluse karkass

- olemite mõlemautentimine

- olemivastendus

- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B

- pääsuteave sihtolemi kohta

- partnerolem

- püsiolem
- sihtolem (1)

- sihtolem (2)
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave

- tehisolem

- tinglikult usaldatav olem

- tulevikusalastus olemi A suhtes

- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi

- töödeldamatu olem
- usaldusolem
- võtme kinnitus olemilt A olemile B

- välisolem

- XML välisolemrünne

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!