AKIT
English Eesti

entity

olem

Õ:kohati käibivat "entiteeti" ÕS taunib

olemus
miski, millel on omadusi ja seoseid:
- subjekt (teavet käitlev või süsteemi olekut muutev aktiivne element)
- objekt (teavet sisaldav või vastuvõttev passiivne element)
- või autentimises osaleja (inimene või muu)
- mõnes kontekstis ka omadus või seos

ISO/IEC 29115: miski eristatavana eksisteeriv ja konteksti kaudu piiritletav, sealhulgas mingi identiteedi väitja

vt ka
- andmeolem (1)
- andmeolem (2)
- kaudne võtme autentimine olemilt A olemile B
- mitteinimolem
- olem-seos-mudel
- olemi A autentimine olemile B
- olemi autentimine
- olemi autentimiskindlus
- olemi autentimiskindluse karkass
- olemite mõlemautentimine
- olemivastendus
- otsene võtme autentimine olemilt A olemile B
- pääsuteave sihtolemi kohta
- partnerolem
- püsiolem
- sihtolem (1)
- sihtolem (2)
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave
- tehisolem
- tinglikult usaldatav olem
- tulevikusalastus olemi A suhtes
- tulevikusalastus olemite A ja B suhtes eraldi
- töödeldamatu olem
- usaldusolem
- võtme kinnitus olemilt A olemile B
- välisolem
- XML välisolemrünne