AKIT
English Eesti

principal (8)

sihtolem (1)

olemus
tuvastatav või kontrollitav olem

näide
ISO/IEC 10181:
olem, kelle/mille identiteeti saab autentida
=
an entity whose identity can be authenticated

https://en.wikipedia.org/wiki/Principal_(computer_security)

vt ka
- sihtolem (2)