AKIT
English Eesti

target (2)*

sihtmärk; objekt (2); sihtolem (2): siht- (2)

olemus
toimingu, pöördumise, taotluse, ründe vm sihtkoht

näiteid
ISACA, sihtmärk:
ründe märklauaks valitud isik või vara

ISO/IEC 10181, sihtolem:
olem, mille juurde püütakse pääseda

ISO 15223, sihtrühm (target group):
kasutajaskond, mille puhul võib oluline olla
- vanus
- sugu
- haridus
- amet
- kultuuritaust
- kogemus ja koolitus
- füüsiline võime