target (1)

siht (1); eesmärk (2); siht- (1)

olemus
taotletav seis

Wiktionary:
2. a goal or objective

ISO 22300:
organisatsioonile või ta osadele kohaldatav
detailne soorituse nõue, mis tuleneb eesmärkidest ning tuleb seada ja täita nende eesmärkide saavutamiseks
=
detailed performance requirement, applicable to the organization or parts thereof, that arises from the objectives, and that needs to be set and met in order to achieve those objectives

näiteid
beat a target -- plaani täitma
by the target -- nõutavaks tähtajaks
hit a target -- plaani täitma
key target -- põhiülesanne
plan target -- plaaninäitaja
plan targets -- kontrollarvud, sihtnäitajad
sales targets -- turustusplaan
target cost -- plaanilised kulud
target entity -- sihtolem
targeted financing -- sihtrahastamine
target of crime -- kuriteo eesmärk
target of process -- protsessi sihtobjekt (SQuaRE)
target of test -- testimisobjekt
target offence -- vandenõu; ebaseaduslik kokkulepe
target price -- plaaniline hind
target schedule -- siht-ajakava
target size -- sihtmõõde
target start date -- plaaniline alguskuupäev
target zone -- sihtvahemik

ülevaateid
https://www.kbis.com.au/difference-between-objectives-aims-targets-and-goals/

https://english.stackexchange.com/questions/188858/difference-between-purpose-aim-target-goal-objective-and-ambitio

https://www.lawinsider.com/dictionary/performance-targets

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Target

vt ka
- eesmärk (1)
- siht (2)
- siht- (2)
- sihtusaldustase
- taastesiht
- turvasiht

Toimub laadimine

target (1)

siht (1); eesmärk (2); siht- (1)

olemus
taotletav seis

Wiktionary:
2. a goal or objective

ISO 22300:
organisatsioonile või ta osadele kohaldatav
detailne soorituse nõue, mis tuleneb eesmärkidest ning tuleb seada ja täita nende eesmärkide saavutamiseks
=
detailed performance requirement, applicable to the organization or parts thereof, that arises from the objectives, and that needs to be set and met in order to achieve those objectives

näiteid
beat a target -- plaani täitma
by the target -- nõutavaks tähtajaks
hit a target -- plaani täitma
key target -- põhiülesanne
plan target -- plaaninäitaja
plan targets -- kontrollarvud, sihtnäitajad
sales targets -- turustusplaan
target cost -- plaanilised kulud
target entity -- sihtolem
targeted financing -- sihtrahastamine
target of crime -- kuriteo eesmärk
target of process -- protsessi sihtobjekt (SQuaRE)
target of test -- testimisobjekt
target offence -- vandenõu; ebaseaduslik kokkulepe
target price -- plaaniline hind
target schedule -- siht-ajakava
target size -- sihtmõõde
target start date -- plaaniline alguskuupäev
target zone -- sihtvahemik

ülevaateid
https://www.kbis.com.au/difference-between-objectives-aims-targets-and-goals/

https://english.stackexchange.com/questions/188858/difference-between-purpose-aim-target-goal-objective-and-ambitio

https://www.lawinsider.com/dictionary/performance-targets

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Target

vt ka
- eesmärk (1)
- siht (2)
- siht- (2)
- sihtusaldustase
- taastesiht
- turvasiht

Palun oodake...

Tõrge

target (1)

siht (1); eesmärk (2); siht- (1)

olemus
taotletav seis

Wiktionary:
2. a goal or objective

ISO 22300:
organisatsioonile või ta osadele kohaldatav
detailne soorituse nõue, mis tuleneb eesmärkidest ning tuleb seada ja täita nende eesmärkide saavutamiseks
=
detailed performance requirement, applicable to the organization or parts thereof, that arises from the objectives, and that needs to be set and met in order to achieve those objectives

näiteid
beat a target -- plaani täitma
by the target -- nõutavaks tähtajaks
hit a target -- plaani täitma
key target -- põhiülesanne
plan target -- plaaninäitaja
plan targets -- kontrollarvud, sihtnäitajad
sales targets -- turustusplaan
target cost -- plaanilised kulud
target entity -- sihtolem
targeted financing -- sihtrahastamine
target of crime -- kuriteo eesmärk
target of process -- protsessi sihtobjekt (SQuaRE)
target of test -- testimisobjekt
target offence -- vandenõu; ebaseaduslik kokkulepe
target price -- plaaniline hind
target schedule -- siht-ajakava
target size -- sihtmõõde
target start date -- plaaniline alguskuupäev
target zone -- sihtvahemik

ülevaateid
https://www.kbis.com.au/difference-between-objectives-aims-targets-and-goals/

https://english.stackexchange.com/questions/188858/difference-between-purpose-aim-target-goal-objective-and-ambitio

https://www.lawinsider.com/dictionary/performance-targets

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Target

vt ka
- eesmärk (1)
- siht (2)
- siht- (2)
- sihtusaldustase
- taastesiht
- turvasiht

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!