AKIT
English Eesti

timeout

ajalõpp

olemus
ettemääratud kontrollaja lõppemise sündmus

rakendusi
- näiteks arvuti lukustamiseks kasutaja ajutisel eemalolekul