AKIT
English Eesti

token (1)

volitustõend; isikutõend

olemus
objekt, mis tõendab õigust sooritada mingit toimingut
- näiteks pääsmik

ISO/IEC 24713 (biomeetria): füüsiline vahend, milles on lõppkasutaja- või valdajaspetsiifilist teavet