AKIT
English Eesti

token (1)

volitustõend; isikutõend

objekt, mis tõendab õigust sooritada mingit toimingut, sealhulgas pääsmik

ISO/IEC 24713 (biomeetria): füüsiline vahend, mis sisaldab lõppkasutaja- või valdajaspetsiifilist teavet