AKIT
English Eesti

token (1)

volitustõend; isikutõend; tooken

olemus
objekt, mis tõendab õigust sooritada mingit toimingut
- näiteks pääsmik

näide
ISO/IEC 24713 (biomeetria):
füüsiline vahend, milles on lõppkasutaja- või valdajaspetsiifilist teavet