task (1)

ülesanne (2); tööülesanne (1)

olemus
Wiktionary:
1. a piece of work done as part of one’s duties
The employee refused to complete the assignment, arguing that it was not one of the tasks listed in her job description.
4. an objective


ISO/IEC 12207:
nõue, soovitus või lubatav toiming, mõeldud aitama saavutada protsessi tulemit
= requirement, recommendation, or permissible action, intended to contribute to the achievement of one or more outcomes of a process

ISO/IEC 22989:
(intellektitehnikas) spetsiifilise sihi saavutamiseks vajalik toiming
(i) võib olla füüsiline või kognitiivne, näiteks prognooside, tõlgete, tehisandmete või tehiste töötlus või loomine või füüsilises ruumis navigeerimine
(ii) ülesannete näiteid on liigitamine, regressiooanalüüs, hindamine, klasterdamine ja mõõtmelisuse vähendamine
= (artificial intelligence>) action required to achieve a specific goal
Note 1. Actions can be physical or cognitive. For instance, computing or creation of predictions, translations, synthetic data or artefacts or navigating through a physical space.
Note 2. Examples of tasks include classification, regression, ranking, clustering and dimensionality reduction.


task effort -- ülesandepanus (SQuaRE)
task time -- ülesandeaeg (SQuaRE)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Task_(project_management)

https://en.wikipedia.org/wiki/Task_analysis

vt ka
- tööülesanne (2)
- ülesanne (1)
- ülesanne (3)

Toimub laadimine

task (1)

ülesanne (2); tööülesanne (1)

olemus
Wiktionary:
1. a piece of work done as part of one’s duties
The employee refused to complete the assignment, arguing that it was not one of the tasks listed in her job description.
4. an objective


ISO/IEC 12207:
nõue, soovitus või lubatav toiming, mõeldud aitama saavutada protsessi tulemit
= requirement, recommendation, or permissible action, intended to contribute to the achievement of one or more outcomes of a process

ISO/IEC 22989:
(intellektitehnikas) spetsiifilise sihi saavutamiseks vajalik toiming
(i) võib olla füüsiline või kognitiivne, näiteks prognooside, tõlgete, tehisandmete või tehiste töötlus või loomine või füüsilises ruumis navigeerimine
(ii) ülesannete näiteid on liigitamine, regressiooanalüüs, hindamine, klasterdamine ja mõõtmelisuse vähendamine
= (artificial intelligence>) action required to achieve a specific goal
Note 1. Actions can be physical or cognitive. For instance, computing or creation of predictions, translations, synthetic data or artefacts or navigating through a physical space.
Note 2. Examples of tasks include classification, regression, ranking, clustering and dimensionality reduction.


task effort -- ülesandepanus (SQuaRE)
task time -- ülesandeaeg (SQuaRE)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Task_(project_management)

https://en.wikipedia.org/wiki/Task_analysis

vt ka
- tööülesanne (2)
- ülesanne (1)
- ülesanne (3)

Palun oodake...

Tõrge

task (1)

ülesanne (2); tööülesanne (1)

olemus
Wiktionary:
1. a piece of work done as part of one’s duties
The employee refused to complete the assignment, arguing that it was not one of the tasks listed in her job description.
4. an objective


ISO/IEC 12207:
nõue, soovitus või lubatav toiming, mõeldud aitama saavutada protsessi tulemit
= requirement, recommendation, or permissible action, intended to contribute to the achievement of one or more outcomes of a process

ISO/IEC 22989:
(intellektitehnikas) spetsiifilise sihi saavutamiseks vajalik toiming
(i) võib olla füüsiline või kognitiivne, näiteks prognooside, tõlgete, tehisandmete või tehiste töötlus või loomine või füüsilises ruumis navigeerimine
(ii) ülesannete näiteid on liigitamine, regressiooanalüüs, hindamine, klasterdamine ja mõõtmelisuse vähendamine
= (artificial intelligence>) action required to achieve a specific goal
Note 1. Actions can be physical or cognitive. For instance, computing or creation of predictions, translations, synthetic data or artefacts or navigating through a physical space.
Note 2. Examples of tasks include classification, regression, ranking, clustering and dimensionality reduction.


task effort -- ülesandepanus (SQuaRE)
task time -- ülesandeaeg (SQuaRE)

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Task_(project_management)

https://en.wikipedia.org/wiki/Task_analysis

vt ka
- tööülesanne (2)
- ülesanne (1)
- ülesanne (3)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!