trademark

kaubamärk

olemus
sümbol, kujundus, sõna, täht vms,
- millega tootja või turustaja eristab toodet konkureerivaist
- intellektuaalomandi vorm
- võib olla registreeritud ühes või mitmes tooteklassis,
rahvusvahelisi tooteklasse on 42
- on seadustega kaitstud analoogiliselt patendile ja autoriõigusele
- õigused kehtivad harilikult 7 kuni 20 aastat
- õigused on erinevalt patendist piiramatult uuendatavad
- võib olla organisatsioonile kõige väärtuslik ainetu vara

Wiktionary:
1. a word, symbol, or phrase used to identify a particular company's product and differentiate it from other companies' products
2. any proprietary business, product or service name
3. the aspect for which someone or something is best known; a hallmark or typical characteristic


tähised
- registreeritud kaubamärk: ®
- registreerimata kaubamärk: TM

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark

https://www.upcounsel.com/types-of-trademarks

http://www.wipo.int/trademarks/en/

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FactSheets.aspx

Eesti kaubamärgiseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011004
Trade Marks Act (Estonia):
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/518112013005/consolide

vt ka
- käibenimi (1)

Toimub laadimine

trademark

kaubamärk

olemus
sümbol, kujundus, sõna, täht vms,
- millega tootja või turustaja eristab toodet konkureerivaist
- intellektuaalomandi vorm
- võib olla registreeritud ühes või mitmes tooteklassis,
rahvusvahelisi tooteklasse on 42
- on seadustega kaitstud analoogiliselt patendile ja autoriõigusele
- õigused kehtivad harilikult 7 kuni 20 aastat
- õigused on erinevalt patendist piiramatult uuendatavad
- võib olla organisatsioonile kõige väärtuslik ainetu vara

Wiktionary:
1. a word, symbol, or phrase used to identify a particular company's product and differentiate it from other companies' products
2. any proprietary business, product or service name
3. the aspect for which someone or something is best known; a hallmark or typical characteristic


tähised
- registreeritud kaubamärk: ®
- registreerimata kaubamärk: TM

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark

https://www.upcounsel.com/types-of-trademarks

http://www.wipo.int/trademarks/en/

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FactSheets.aspx

Eesti kaubamärgiseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011004
Trade Marks Act (Estonia):
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/518112013005/consolide

vt ka
- käibenimi (1)

Palun oodake...

Tõrge

trademark

kaubamärk

olemus
sümbol, kujundus, sõna, täht vms,
- millega tootja või turustaja eristab toodet konkureerivaist
- intellektuaalomandi vorm
- võib olla registreeritud ühes või mitmes tooteklassis,
rahvusvahelisi tooteklasse on 42
- on seadustega kaitstud analoogiliselt patendile ja autoriõigusele
- õigused kehtivad harilikult 7 kuni 20 aastat
- õigused on erinevalt patendist piiramatult uuendatavad
- võib olla organisatsioonile kõige väärtuslik ainetu vara

Wiktionary:
1. a word, symbol, or phrase used to identify a particular company's product and differentiate it from other companies' products
2. any proprietary business, product or service name
3. the aspect for which someone or something is best known; a hallmark or typical characteristic


tähised
- registreeritud kaubamärk: ®
- registreerimata kaubamärk: TM

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark

https://www.upcounsel.com/types-of-trademarks

http://www.wipo.int/trademarks/en/

http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/FactSheets.aspx

Eesti kaubamärgiseadus
https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011004
Trade Marks Act (Estonia):
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/518112013005/consolide

vt ka
- käibenimi (1)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!