terminology

terminoloogia

olemus
(1) ala mõistesüsteemile vastav oskussõnade süsteem
Wiktionary.
the set of terms actually used in any business, art, science, or the like; nomenclature; technical terms

(2) oskussõnu käsitlev distsipliin
Wiktionary:
the scientific study of such terms

Tiiu Erelt. Terminiõpetus
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf
Selle raamatu lugemine hoiab ära suuri keelerumalusi
ja tarbetut asendustegevust.

AKITi terminoloogiapoliitika
1. AKIT kasutab standardtermineid kõikjal, kus need on olemas:
- määratluste ja ingliskeelse terminoloogia allikaiks on mitusada rahvusvahelist standardit ja juhendmaterjali ning mõnikümmend oluliste ametiasutuste ja firmade erialasõnastikku
- eesti terminite allikad on eelkõige alljärgnevad tõlkemeetodil ülevõetud rahvusvahelised standardid
2. AKIT ei toeta süsteemitut juhuloomingut ega poolkeelsust,
eesti terminid põhinevad ala taksonoomiatesse kuuluvail mõistetel, mitte inglise terminite või väljendite täht-tähelisel tõlkimisel

IT üldterminoloogia
EVS ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastik
- umbes 5000 terminit
- see versioon on kohati aegunud ja puudulik
(pole näiteks biomeetria osa),
kuid enamasti kasutuskõlblik
- süstemaatilised ja põhjendatud eesti vasted
tekitas komisjon, milles olid esindatud
EKI, kolm ülikooli, Cybernetica, riigiasutused, ala firmad
- arvamusküsitluses osales paarkümmend ala asjatundjat
- toimetas EKI terminoloogiasektori juhataja Rein Kull
- algversiooni termineid esitab
IT terministandardi sõnastik ITS (http://eki.ee/dict/its/),
mis sisaldab ka muude vanemate standardite termineid

Infoturve1)
EVS ISO/IEC 27000 -- Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara
https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-iec-27000-2017

ISO Guide 73 et -- Riskihaldus. Sõnavara
https://www.evs.ee/et/iso-guide-73-2009-et

Süsteemi- ja tarkvaratehnika1)
ISO/IEC/IEEE 24765
Systems and software engineering. Vocabulary
https://www.cse.msu.edu/~cse435/Handouts/Standards/IEEE24765.pdf

EVS-ISO/IEC/IEEE 12207 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-ieee-12207-2021

EVS-ISO/IEC/IEEE 15288 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/en/evs-iso-iec-ieee-15288-2016

EVS-ISO/IEC/IEEE 15289 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-ieee-15289-2013

ISO/IEC TR 24748 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli haldus
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-iec-tr-24748-1-2010-et-et.pdf

EVS ISO/IEC 25000 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-25000-2014
----------
1) Loetletud Eesti standardites määratletud ja/või kasutatud terminid on kinnitanud infotehnoloogia standardimise
tehniline komitee TK 4.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_terminology

http://www.nordterm.net/filer/publikationer/guider/Guide_to_Terminology.pdf

http://inmyownterms.com/wp-content/uploads/2017/06/TERMINOLOGY-eBOOK.pdf

http://www.atesman.info/wp-content/uploads/2015/10/handbook.pdf

https://benjamins.com/catalog/hot.1

vt ka
- mõiste
- taksonoomia
- termin

Toimub laadimine

terminology

terminoloogia

olemus
(1) ala mõistesüsteemile vastav oskussõnade süsteem
Wiktionary.
the set of terms actually used in any business, art, science, or the like; nomenclature; technical terms

(2) oskussõnu käsitlev distsipliin
Wiktionary:
the scientific study of such terms

Tiiu Erelt. Terminiõpetus
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf
Selle raamatu lugemine hoiab ära suuri keelerumalusi
ja tarbetut asendustegevust.

AKITi terminoloogiapoliitika
1. AKIT kasutab standardtermineid kõikjal, kus need on olemas:
- määratluste ja ingliskeelse terminoloogia allikaiks on mitusada rahvusvahelist standardit ja juhendmaterjali ning mõnikümmend oluliste ametiasutuste ja firmade erialasõnastikku
- eesti terminite allikad on eelkõige alljärgnevad tõlkemeetodil ülevõetud rahvusvahelised standardid
2. AKIT ei toeta süsteemitut juhuloomingut ega poolkeelsust,
eesti terminid põhinevad ala taksonoomiatesse kuuluvail mõistetel, mitte inglise terminite või väljendite täht-tähelisel tõlkimisel

IT üldterminoloogia
EVS ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastik
- umbes 5000 terminit
- see versioon on kohati aegunud ja puudulik
(pole näiteks biomeetria osa),
kuid enamasti kasutuskõlblik
- süstemaatilised ja põhjendatud eesti vasted
tekitas komisjon, milles olid esindatud
EKI, kolm ülikooli, Cybernetica, riigiasutused, ala firmad
- arvamusküsitluses osales paarkümmend ala asjatundjat
- toimetas EKI terminoloogiasektori juhataja Rein Kull
- algversiooni termineid esitab
IT terministandardi sõnastik ITS (http://eki.ee/dict/its/),
mis sisaldab ka muude vanemate standardite termineid

Infoturve1)
EVS ISO/IEC 27000 -- Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara
https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-iec-27000-2017

ISO Guide 73 et -- Riskihaldus. Sõnavara
https://www.evs.ee/et/iso-guide-73-2009-et

Süsteemi- ja tarkvaratehnika1)
ISO/IEC/IEEE 24765
Systems and software engineering. Vocabulary
https://www.cse.msu.edu/~cse435/Handouts/Standards/IEEE24765.pdf

EVS-ISO/IEC/IEEE 12207 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-ieee-12207-2021

EVS-ISO/IEC/IEEE 15288 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/en/evs-iso-iec-ieee-15288-2016

EVS-ISO/IEC/IEEE 15289 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-ieee-15289-2013

ISO/IEC TR 24748 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli haldus
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-iec-tr-24748-1-2010-et-et.pdf

EVS ISO/IEC 25000 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-25000-2014
----------
1) Loetletud Eesti standardites määratletud ja/või kasutatud terminid on kinnitanud infotehnoloogia standardimise
tehniline komitee TK 4.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_terminology

http://www.nordterm.net/filer/publikationer/guider/Guide_to_Terminology.pdf

http://inmyownterms.com/wp-content/uploads/2017/06/TERMINOLOGY-eBOOK.pdf

http://www.atesman.info/wp-content/uploads/2015/10/handbook.pdf

https://benjamins.com/catalog/hot.1

vt ka
- mõiste
- taksonoomia
- termin

Palun oodake...

Tõrge

terminology

terminoloogia

olemus
(1) ala mõistesüsteemile vastav oskussõnade süsteem
Wiktionary.
the set of terms actually used in any business, art, science, or the like; nomenclature; technical terms

(2) oskussõnu käsitlev distsipliin
Wiktionary:
the scientific study of such terms

Tiiu Erelt. Terminiõpetus
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf
Selle raamatu lugemine hoiab ära suuri keelerumalusi
ja tarbetut asendustegevust.

AKITi terminoloogiapoliitika
1. AKIT kasutab standardtermineid kõikjal, kus need on olemas:
- määratluste ja ingliskeelse terminoloogia allikaiks on mitusada rahvusvahelist standardit ja juhendmaterjali ning mõnikümmend oluliste ametiasutuste ja firmade erialasõnastikku
- eesti terminite allikad on eelkõige alljärgnevad tõlkemeetodil ülevõetud rahvusvahelised standardid
2. AKIT ei toeta süsteemitut juhuloomingut ega poolkeelsust,
eesti terminid põhinevad ala taksonoomiatesse kuuluvail mõistetel, mitte inglise terminite või väljendite täht-tähelisel tõlkimisel

IT üldterminoloogia
EVS ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastik
- umbes 5000 terminit
- see versioon on kohati aegunud ja puudulik
(pole näiteks biomeetria osa),
kuid enamasti kasutuskõlblik
- süstemaatilised ja põhjendatud eesti vasted
tekitas komisjon, milles olid esindatud
EKI, kolm ülikooli, Cybernetica, riigiasutused, ala firmad
- arvamusküsitluses osales paarkümmend ala asjatundjat
- toimetas EKI terminoloogiasektori juhataja Rein Kull
- algversiooni termineid esitab
IT terministandardi sõnastik ITS (http://eki.ee/dict/its/),
mis sisaldab ka muude vanemate standardite termineid

Infoturve1)
EVS ISO/IEC 27000 -- Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara
https://www.evs.ee/et/evs-en-iso-iec-27000-2017

ISO Guide 73 et -- Riskihaldus. Sõnavara
https://www.evs.ee/et/iso-guide-73-2009-et

Süsteemi- ja tarkvaratehnika1)
ISO/IEC/IEEE 24765
Systems and software engineering. Vocabulary
https://www.cse.msu.edu/~cse435/Handouts/Standards/IEEE24765.pdf

EVS-ISO/IEC/IEEE 12207 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-ieee-12207-2021

EVS-ISO/IEC/IEEE 15288 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/en/evs-iso-iec-ieee-15288-2016

EVS-ISO/IEC/IEEE 15289 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-ieee-15289-2013

ISO/IEC TR 24748 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli haldus
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-iec-tr-24748-1-2010-et-et.pdf

EVS ISO/IEC 25000 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
https://www.evs.ee/et/evs-iso-iec-25000-2014
----------
1) Loetletud Eesti standardites määratletud ja/või kasutatud terminid on kinnitanud infotehnoloogia standardimise
tehniline komitee TK 4.

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Terminology

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_terminology

http://www.nordterm.net/filer/publikationer/guider/Guide_to_Terminology.pdf

http://inmyownterms.com/wp-content/uploads/2017/06/TERMINOLOGY-eBOOK.pdf

http://www.atesman.info/wp-content/uploads/2015/10/handbook.pdf

https://benjamins.com/catalog/hot.1

vt ka
- mõiste
- taksonoomia
- termin

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!