target object

sihtobjekt

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
BSI etalonturbe süsteemis:
ühe või mitme etalonmooduliga modelleeritav
infosüsteemi osa, mis võib olla
- füüsilne, näiteks võrk, IT-süsteem või
- loogiline, näiteks osakond, rakendus, kogu infosüsteem
=
Target objects are those parts of the information system one or several modules from the IT-Grundschutz Catalogues can be assigned to within the framework of modelling. Target objects may include physical objects, such as networks or IT systems. Often however, target objects are logical objects such as organisational units, applications, or the entire information system.

ISO 1503:
objekt (sealhulgas pilt), mille ruumilist asetust või liikumist
tuleb määratleda, määrata või reguleerida
=
object (including images) whose spatial orientation or movements are to be defined, established or controlled

Toimub laadimine

target object

sihtobjekt

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
BSI etalonturbe süsteemis:
ühe või mitme etalonmooduliga modelleeritav
infosüsteemi osa, mis võib olla
- füüsilne, näiteks võrk, IT-süsteem või
- loogiline, näiteks osakond, rakendus, kogu infosüsteem
=
Target objects are those parts of the information system one or several modules from the IT-Grundschutz Catalogues can be assigned to within the framework of modelling. Target objects may include physical objects, such as networks or IT systems. Often however, target objects are logical objects such as organisational units, applications, or the entire information system.

ISO 1503:
objekt (sealhulgas pilt), mille ruumilist asetust või liikumist
tuleb määratleda, määrata või reguleerida
=
object (including images) whose spatial orientation or movements are to be defined, established or controlled

Palun oodake...

Tõrge

target object

sihtobjekt

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
BSI etalonturbe süsteemis:
ühe või mitme etalonmooduliga modelleeritav
infosüsteemi osa, mis võib olla
- füüsilne, näiteks võrk, IT-süsteem või
- loogiline, näiteks osakond, rakendus, kogu infosüsteem
=
Target objects are those parts of the information system one or several modules from the IT-Grundschutz Catalogues can be assigned to within the framework of modelling. Target objects may include physical objects, such as networks or IT systems. Often however, target objects are logical objects such as organisational units, applications, or the entire information system.

ISO 1503:
objekt (sealhulgas pilt), mille ruumilist asetust või liikumist
tuleb määratleda, määrata või reguleerida
=
object (including images) whose spatial orientation or movements are to be defined, established or controlled

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!