threshold (1)

lävi; lävi-

Õ: eesti teadus- ja tehnikakeele traditsioon ega standardid
ei toeta läviväärtuse tähenduses "künnist", lävendit
ega muud naiivset ja tarbetut omaloomingut

olemus
(a) läviväärtus:
kahe tunduvalt erineva olukorra vaheline piir,
väärtus, mille ületamisel ilmneb mingi
reaktsioon, tulemus või tingimus;
madal lävi tähendab suuremat tundlikkust

ISO/IEC 21836:
arvväärtus, mille korral toimub muudatus
= level or numeric value at which a change occurs

ISO/IEC 2382-37:
otsustuspiiri arvväärtus(tik)
= numerical value (or set of values) at which a decision boundary exists

ISO/IEC 19792:
võrdlusskoori rajaväärtus, mille järgi
võrdlusrakendus automaatselt genereerib ühtivusotsuse
= boundary value of the comparison score used by the comparison application to automatically generate the matching decision

IEC 80000:
piir inimese tajukarakteristiku kahe eristatava ala vahel
= boundary between two identifiable regions of the stimulus to response curve for human sensors

PMBoK:
mõõdetava projektimuutuja ettemääratud väärtus,
milleni jõudmine tähendab tegutsemise vajadust
= a predetermined value of a measurable project variable that represents a limit that requires action to be taken if it is reached

piltlikult
https://www.researchgate.net/profile/Meseret_Teferra/publication/315767477/figure/fig4/AS:479327562276865@1491292004054/Risk-Priority-Number-vs-Risk-Threshold-8.png

https://duckduckgo.com/?q=threshold+value&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold

(b) lävepakk; künnis
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold_(door)

vt ka
- alarmilävi

- lävend
- lävifunktsioon

- lävikrüpteerimine

- lävikrüptosüsteem, lävisüsteem

- lävisignatuur

- lävitehe

- lävivaru
- mugavuslävi

- ohutuslävi

- riskilävi

- tajulävi

- traumalävi

- valulävi

Toimub laadimine

threshold (1)

lävi; lävi-

Õ: eesti teadus- ja tehnikakeele traditsioon ega standardid
ei toeta läviväärtuse tähenduses "künnist", lävendit
ega muud naiivset ja tarbetut omaloomingut

olemus
(a) läviväärtus:
kahe tunduvalt erineva olukorra vaheline piir,
väärtus, mille ületamisel ilmneb mingi
reaktsioon, tulemus või tingimus;
madal lävi tähendab suuremat tundlikkust

ISO/IEC 21836:
arvväärtus, mille korral toimub muudatus
= level or numeric value at which a change occurs

ISO/IEC 2382-37:
otsustuspiiri arvväärtus(tik)
= numerical value (or set of values) at which a decision boundary exists

ISO/IEC 19792:
võrdlusskoori rajaväärtus, mille järgi
võrdlusrakendus automaatselt genereerib ühtivusotsuse
= boundary value of the comparison score used by the comparison application to automatically generate the matching decision

IEC 80000:
piir inimese tajukarakteristiku kahe eristatava ala vahel
= boundary between two identifiable regions of the stimulus to response curve for human sensors

PMBoK:
mõõdetava projektimuutuja ettemääratud väärtus,
milleni jõudmine tähendab tegutsemise vajadust
= a predetermined value of a measurable project variable that represents a limit that requires action to be taken if it is reached

piltlikult
https://www.researchgate.net/profile/Meseret_Teferra/publication/315767477/figure/fig4/AS:479327562276865@1491292004054/Risk-Priority-Number-vs-Risk-Threshold-8.png

https://duckduckgo.com/?q=threshold+value&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold

(b) lävepakk; künnis
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold_(door)

vt ka
- alarmilävi

- lävend
- lävifunktsioon

- lävikrüpteerimine

- lävikrüptosüsteem, lävisüsteem

- lävisignatuur

- lävitehe

- lävivaru
- mugavuslävi

- ohutuslävi

- riskilävi

- tajulävi

- traumalävi

- valulävi

Palun oodake...

Tõrge

threshold (1)

lävi; lävi-

Õ: eesti teadus- ja tehnikakeele traditsioon ega standardid
ei toeta läviväärtuse tähenduses "künnist", lävendit
ega muud naiivset ja tarbetut omaloomingut

olemus
(a) läviväärtus:
kahe tunduvalt erineva olukorra vaheline piir,
väärtus, mille ületamisel ilmneb mingi
reaktsioon, tulemus või tingimus;
madal lävi tähendab suuremat tundlikkust

ISO/IEC 21836:
arvväärtus, mille korral toimub muudatus
= level or numeric value at which a change occurs

ISO/IEC 2382-37:
otsustuspiiri arvväärtus(tik)
= numerical value (or set of values) at which a decision boundary exists

ISO/IEC 19792:
võrdlusskoori rajaväärtus, mille järgi
võrdlusrakendus automaatselt genereerib ühtivusotsuse
= boundary value of the comparison score used by the comparison application to automatically generate the matching decision

IEC 80000:
piir inimese tajukarakteristiku kahe eristatava ala vahel
= boundary between two identifiable regions of the stimulus to response curve for human sensors

PMBoK:
mõõdetava projektimuutuja ettemääratud väärtus,
milleni jõudmine tähendab tegutsemise vajadust
= a predetermined value of a measurable project variable that represents a limit that requires action to be taken if it is reached

piltlikult
https://www.researchgate.net/profile/Meseret_Teferra/publication/315767477/figure/fig4/AS:479327562276865@1491292004054/Risk-Priority-Number-vs-Risk-Threshold-8.png

https://duckduckgo.com/?q=threshold+value&t=h_&iar=images&iax=images&ia=images

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold

(b) lävepakk; künnis
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshold_(door)

vt ka
- alarmilävi

- lävend
- lävifunktsioon

- lävikrüpteerimine

- lävikrüptosüsteem, lävisüsteem

- lävisignatuur

- lävitehe

- lävivaru
- mugavuslävi

- ohutuslävi

- riskilävi

- tajulävi

- traumalävi

- valulävi

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!