AKIT
English Eesti

threshold (3)

lävend

olemus
üks läve liike:
kõrgkooli vastuvõtuks määratud
minimaalne punktiarv