AKIT
English Eesti

tunnel

tunnel

olemus
võrgunduses, ISO/IEC 27033:
võrgustatud seadmete vaheline andmetee,
mis luuakse läbi olemasoleva võrgu taristu, näiteks
- protokollikapseldusega
- siltkommutatsiooniga
- virtuaalahelatega
=
data path between networked devices which is established across an existing network infrastructure
Note. Tunnels can be established using techniques such as protocol encapsulation, label switching, or virtual circuits.


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_tunnel

https://en.wikipedia.org/wiki/ICMP_tunnel

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_tunnel

vt ka
- DNS-tunneldus
- FTP SSH-tunneldus
- jaostunneldus
- tunneldus
- tunnelirežiim
- tunnelviirus
- täistunneldus