test data

testandmed

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
testimismallide sisendandmeteks loodud või valitud andmed:
- peavad rahuldama nõudeid sisendandmetele
- võidakse määrata testimisplaanis, -mallis või -protseduuris
= data created or selected to satisfy the input requirements for executing one or more test cases, which can be defined in the test plan, test case, or test procedure

ISO/IEC 22989:
andmed, mida kasutatakse lõpliku mudeli sooritusvõime hindamiseks; ei ole treeninguandmed ega valideerimisandmed
= data used to assess the performance of a final model
Note. Test data is disjoint from training data and validation data.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Test_data

https://teach-ict.com/2016/GCSE_Computing/OCR_J276/2_3_producing_robust_programs/testing/miniweb/pg3.php

https://qatestlab.com/resources/knowledge-center/5-types-of-test-data-that-should-be-used-during-software-testing/

https://www.softwaretestinghelp.com/tips-to-design-test-data-before-executing-your-test-cases/

https://www.professionalqa.com/designing-test-data-of-different-testing-types

Toimub laadimine

test data

testandmed

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
testimismallide sisendandmeteks loodud või valitud andmed:
- peavad rahuldama nõudeid sisendandmetele
- võidakse määrata testimisplaanis, -mallis või -protseduuris
= data created or selected to satisfy the input requirements for executing one or more test cases, which can be defined in the test plan, test case, or test procedure

ISO/IEC 22989:
andmed, mida kasutatakse lõpliku mudeli sooritusvõime hindamiseks; ei ole treeninguandmed ega valideerimisandmed
= data used to assess the performance of a final model
Note. Test data is disjoint from training data and validation data.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Test_data

https://teach-ict.com/2016/GCSE_Computing/OCR_J276/2_3_producing_robust_programs/testing/miniweb/pg3.php

https://qatestlab.com/resources/knowledge-center/5-types-of-test-data-that-should-be-used-during-software-testing/

https://www.softwaretestinghelp.com/tips-to-design-test-data-before-executing-your-test-cases/

https://www.professionalqa.com/designing-test-data-of-different-testing-types

Palun oodake...

Tõrge

test data

testandmed

olemus
ISO/IEC/IEEE 24765:
testimismallide sisendandmeteks loodud või valitud andmed:
- peavad rahuldama nõudeid sisendandmetele
- võidakse määrata testimisplaanis, -mallis või -protseduuris
= data created or selected to satisfy the input requirements for executing one or more test cases, which can be defined in the test plan, test case, or test procedure

ISO/IEC 22989:
andmed, mida kasutatakse lõpliku mudeli sooritusvõime hindamiseks; ei ole treeninguandmed ega valideerimisandmed
= data used to assess the performance of a final model
Note. Test data is disjoint from training data and validation data.


ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Test_data

https://teach-ict.com/2016/GCSE_Computing/OCR_J276/2_3_producing_robust_programs/testing/miniweb/pg3.php

https://qatestlab.com/resources/knowledge-center/5-types-of-test-data-that-should-be-used-during-software-testing/

https://www.softwaretestinghelp.com/tips-to-design-test-data-before-executing-your-test-cases/

https://www.professionalqa.com/designing-test-data-of-different-testing-types

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!