test (1)

test; testima

olemus
(1a) testimisvahend:
vahend millegi olemasolu, omaduste või tõesuse otsustamiseks

ISO/IEC/IEEE 24765:
ühe või mitme testimismalli ja -protseduuri komplekt
= set of one or more test cases and procedures

(1a1) küsimuste, ülesannete, füüsiliste reaktsioonide sari
mingi oskuse, teadmise, võime või hoiaku kontrollimiseks,
näiteks arukustest
https://www.psychologistworld.com/tests/
https://www.psychologytoday.com/intl/tests

(1b) testimissündmus:
testimise sooritamise üksikjuhtum
ISO/IEC 25051:
toiming, millega süsteemi või komponenti käitatakse ettemääratud tingimustel, tilemusi vaadeldakse või jäädvustatakse ning testitava mingit aspekti hinnatakse
= activity in which a system or component is executed under specified conditions, the results are observed or recorded, and an evaluation is made of some aspect of the system or component

ISO 22300:
harjutuse kordumatu eriliik, mis sisaldab oodatavat sooritamise õnnestumist või nurjumist
sellele harjutusele kavandatud otstarbe mõttes;
test ja testimine pole sama mis harjutus ja harjutamine
=
unique and particular type of exercise, which incorporates an expectation of a pass or fail element within the aim or objectives of the exercise being planned
Note 1 to entry: The terms “test” and testing are not the same as “exercise” and “exercising”.


test artefact -- testimistehis
test case -- testimismall
test coverage item -- testikatteobjekt
test deliverables -- testimissaadused
test design and implementation -- testimise kavandamine ja teostus
test documentation -- testimisdokumentatsioon (SQuaRE)
test environment requirements -- nõuded testimiskeskkonnale
test environment set-up and maintenance -- testimiskeskkonna rajamine ja hooldus
test execution engine -- testimismootor
test execution log -- testimislogi
test framework -- testimiskarkass
test harness -- testimisrakis
test interface -- testimisliides
test metrics -- testimisnäitajad
test model -- 1. testimismudel 2. testmudel
test objective -- testimise eesmärk
test process -- testimisprotsess
test scenario -- testimisstsenaarium
test schedule -- testimise ajakava
test scope --testimise käsitlusala
test set -- testikomplekt
test specification -- testimise spetsifikatsioon
test technique -- testimismeetod
testware -- testvara

Toimub laadimine

test (1)

test; testima

olemus
(1a) testimisvahend:
vahend millegi olemasolu, omaduste või tõesuse otsustamiseks

ISO/IEC/IEEE 24765:
ühe või mitme testimismalli ja -protseduuri komplekt
= set of one or more test cases and procedures

(1a1) küsimuste, ülesannete, füüsiliste reaktsioonide sari
mingi oskuse, teadmise, võime või hoiaku kontrollimiseks,
näiteks arukustest
https://www.psychologistworld.com/tests/
https://www.psychologytoday.com/intl/tests

(1b) testimissündmus:
testimise sooritamise üksikjuhtum
ISO/IEC 25051:
toiming, millega süsteemi või komponenti käitatakse ettemääratud tingimustel, tilemusi vaadeldakse või jäädvustatakse ning testitava mingit aspekti hinnatakse
= activity in which a system or component is executed under specified conditions, the results are observed or recorded, and an evaluation is made of some aspect of the system or component

ISO 22300:
harjutuse kordumatu eriliik, mis sisaldab oodatavat sooritamise õnnestumist või nurjumist
sellele harjutusele kavandatud otstarbe mõttes;
test ja testimine pole sama mis harjutus ja harjutamine
=
unique and particular type of exercise, which incorporates an expectation of a pass or fail element within the aim or objectives of the exercise being planned
Note 1 to entry: The terms “test” and testing are not the same as “exercise” and “exercising”.


test artefact -- testimistehis
test case -- testimismall
test coverage item -- testikatteobjekt
test deliverables -- testimissaadused
test design and implementation -- testimise kavandamine ja teostus
test documentation -- testimisdokumentatsioon (SQuaRE)
test environment requirements -- nõuded testimiskeskkonnale
test environment set-up and maintenance -- testimiskeskkonna rajamine ja hooldus
test execution engine -- testimismootor
test execution log -- testimislogi
test framework -- testimiskarkass
test harness -- testimisrakis
test interface -- testimisliides
test metrics -- testimisnäitajad
test model -- 1. testimismudel 2. testmudel
test objective -- testimise eesmärk
test process -- testimisprotsess
test scenario -- testimisstsenaarium
test schedule -- testimise ajakava
test scope --testimise käsitlusala
test set -- testikomplekt
test specification -- testimise spetsifikatsioon
test technique -- testimismeetod
testware -- testvara

Palun oodake...

Tõrge

test (1)

test; testima

olemus
(1a) testimisvahend:
vahend millegi olemasolu, omaduste või tõesuse otsustamiseks

ISO/IEC/IEEE 24765:
ühe või mitme testimismalli ja -protseduuri komplekt
= set of one or more test cases and procedures

(1a1) küsimuste, ülesannete, füüsiliste reaktsioonide sari
mingi oskuse, teadmise, võime või hoiaku kontrollimiseks,
näiteks arukustest
https://www.psychologistworld.com/tests/
https://www.psychologytoday.com/intl/tests

(1b) testimissündmus:
testimise sooritamise üksikjuhtum
ISO/IEC 25051:
toiming, millega süsteemi või komponenti käitatakse ettemääratud tingimustel, tilemusi vaadeldakse või jäädvustatakse ning testitava mingit aspekti hinnatakse
= activity in which a system or component is executed under specified conditions, the results are observed or recorded, and an evaluation is made of some aspect of the system or component

ISO 22300:
harjutuse kordumatu eriliik, mis sisaldab oodatavat sooritamise õnnestumist või nurjumist
sellele harjutusele kavandatud otstarbe mõttes;
test ja testimine pole sama mis harjutus ja harjutamine
=
unique and particular type of exercise, which incorporates an expectation of a pass or fail element within the aim or objectives of the exercise being planned
Note 1 to entry: The terms “test” and testing are not the same as “exercise” and “exercising”.


test artefact -- testimistehis
test case -- testimismall
test coverage item -- testikatteobjekt
test deliverables -- testimissaadused
test design and implementation -- testimise kavandamine ja teostus
test documentation -- testimisdokumentatsioon (SQuaRE)
test environment requirements -- nõuded testimiskeskkonnale
test environment set-up and maintenance -- testimiskeskkonna rajamine ja hooldus
test execution engine -- testimismootor
test execution log -- testimislogi
test framework -- testimiskarkass
test harness -- testimisrakis
test interface -- testimisliides
test metrics -- testimisnäitajad
test model -- 1. testimismudel 2. testmudel
test objective -- testimise eesmärk
test process -- testimisprotsess
test scenario -- testimisstsenaarium
test schedule -- testimise ajakava
test scope --testimise käsitlusala
test set -- testikomplekt
test specification -- testimise spetsifikatsioon
test technique -- testimismeetod
testware -- testvara

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!