exercise

harjutus; ülesanne (1); treening (2); õppus (2)

olemus
Wiktionary, noun:
1. (countable) any activity designed to develop or hone a skill or ability

töökorralduses
ISO 22300:
protsess, millega harjutada, hinnata ja täiustada
organisatsioonis sooritust, eesmärk võib olla näiteks
- poliitikate, plaanide, protseduuride, koolituse,
seadmete, lepete valideerimine
- personali rollide ja kohustuste selgitamine ja harjutamine,
- organisatsioonide koordineerimise ja teavituse täiustamine,
- ressursivaeguste väljaselgitamine,
- individuaalse sooritusvõime arendamine ja
arendusvõimaluste leidmine,
- improviseerimise harjutamine,
harjutuselt ei tule eeldada õnnestumist või nurjumist
=
process to train for, assess, practise, and improve performance in an organization
Note 1. Exercises can be used for validating policies, plans, procedures, training, equipment, and inter-organizational agreements; clarifying and training personne in roles and responsibilities; improving inter-organizational coordination and communications; identifying gaps in resources; improving individual performance and identifying opportunities for improvement; and a controlled opportunity to practise improvisation. An exercise does not need an expectation of pass or fail.


infoturbes
https://www.calhospitalprepare.org/post/what-difference-between-tabletop-exercise-drill-functional-exercise-and-full-scale-exercise

https://nira.com/cybersecurity-tabletop-exercise-examples/

https://cybersecurity.wa.gov/tabletop-exercises

https://pubs.naruc.org/pub/615A021F-155D-0A36-314F-0368978CC504

muudes kontekstides
exercise device -- treeninguseade, trenažöör
exercise of interest -- huvide teostamine
exercise of memory -- mäluharjutus, mälutreening
exercise of rights -- õiguste teostamine
exercise price -- teostushind
exerciser -- treeninguseade, trenažöör
gymnastic exercises -- võimlemisharjutus
physical exercise -- kehaline harjutus
suspend from the exercise of duties --
-- ametist ajutiselt kõrvaldama

vt ka
- harjutuse ohutusjuht
- harjutuskava
- harjutuste aastakava
- küberharjutus
- mäng
- strateegiline harjutus
- täieulatuslik harjutus
- üksuseharjutus
- ülesanne (2)
- ülesanne (3)

Toimub laadimine

exercise

harjutus; ülesanne (1); treening (2); õppus (2)

olemus
Wiktionary, noun:
1. (countable) any activity designed to develop or hone a skill or ability

töökorralduses
ISO 22300:
protsess, millega harjutada, hinnata ja täiustada
organisatsioonis sooritust, eesmärk võib olla näiteks
- poliitikate, plaanide, protseduuride, koolituse,
seadmete, lepete valideerimine
- personali rollide ja kohustuste selgitamine ja harjutamine,
- organisatsioonide koordineerimise ja teavituse täiustamine,
- ressursivaeguste väljaselgitamine,
- individuaalse sooritusvõime arendamine ja
arendusvõimaluste leidmine,
- improviseerimise harjutamine,
harjutuselt ei tule eeldada õnnestumist või nurjumist
=
process to train for, assess, practise, and improve performance in an organization
Note 1. Exercises can be used for validating policies, plans, procedures, training, equipment, and inter-organizational agreements; clarifying and training personne in roles and responsibilities; improving inter-organizational coordination and communications; identifying gaps in resources; improving individual performance and identifying opportunities for improvement; and a controlled opportunity to practise improvisation. An exercise does not need an expectation of pass or fail.


infoturbes
https://www.calhospitalprepare.org/post/what-difference-between-tabletop-exercise-drill-functional-exercise-and-full-scale-exercise

https://nira.com/cybersecurity-tabletop-exercise-examples/

https://cybersecurity.wa.gov/tabletop-exercises

https://pubs.naruc.org/pub/615A021F-155D-0A36-314F-0368978CC504

muudes kontekstides
exercise device -- treeninguseade, trenažöör
exercise of interest -- huvide teostamine
exercise of memory -- mäluharjutus, mälutreening
exercise of rights -- õiguste teostamine
exercise price -- teostushind
exerciser -- treeninguseade, trenažöör
gymnastic exercises -- võimlemisharjutus
physical exercise -- kehaline harjutus
suspend from the exercise of duties --
-- ametist ajutiselt kõrvaldama

vt ka
- harjutuse ohutusjuht
- harjutuskava
- harjutuste aastakava
- küberharjutus
- mäng
- strateegiline harjutus
- täieulatuslik harjutus
- üksuseharjutus
- ülesanne (2)
- ülesanne (3)

Palun oodake...

Tõrge

exercise

harjutus; ülesanne (1); treening (2); õppus (2)

olemus
Wiktionary, noun:
1. (countable) any activity designed to develop or hone a skill or ability

töökorralduses
ISO 22300:
protsess, millega harjutada, hinnata ja täiustada
organisatsioonis sooritust, eesmärk võib olla näiteks
- poliitikate, plaanide, protseduuride, koolituse,
seadmete, lepete valideerimine
- personali rollide ja kohustuste selgitamine ja harjutamine,
- organisatsioonide koordineerimise ja teavituse täiustamine,
- ressursivaeguste väljaselgitamine,
- individuaalse sooritusvõime arendamine ja
arendusvõimaluste leidmine,
- improviseerimise harjutamine,
harjutuselt ei tule eeldada õnnestumist või nurjumist
=
process to train for, assess, practise, and improve performance in an organization
Note 1. Exercises can be used for validating policies, plans, procedures, training, equipment, and inter-organizational agreements; clarifying and training personne in roles and responsibilities; improving inter-organizational coordination and communications; identifying gaps in resources; improving individual performance and identifying opportunities for improvement; and a controlled opportunity to practise improvisation. An exercise does not need an expectation of pass or fail.


infoturbes
https://www.calhospitalprepare.org/post/what-difference-between-tabletop-exercise-drill-functional-exercise-and-full-scale-exercise

https://nira.com/cybersecurity-tabletop-exercise-examples/

https://cybersecurity.wa.gov/tabletop-exercises

https://pubs.naruc.org/pub/615A021F-155D-0A36-314F-0368978CC504

muudes kontekstides
exercise device -- treeninguseade, trenažöör
exercise of interest -- huvide teostamine
exercise of memory -- mäluharjutus, mälutreening
exercise of rights -- õiguste teostamine
exercise price -- teostushind
exerciser -- treeninguseade, trenažöör
gymnastic exercises -- võimlemisharjutus
physical exercise -- kehaline harjutus
suspend from the exercise of duties --
-- ametist ajutiselt kõrvaldama

vt ka
- harjutuse ohutusjuht
- harjutuskava
- harjutuste aastakava
- küberharjutus
- mäng
- strateegiline harjutus
- täieulatuslik harjutus
- üksuseharjutus
- ülesanne (2)
- ülesanne (3)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!