strategic exercise

strateegiline harjutus

olemus
ISO 22300:
tippjuhtkonda strateegilisel tasemel hõlmav harjutus,
mis on mõeldud hindama kriisile reageerimist
äärmusolukordades ning
arendama koordineerimise ja otsustuste kultuuri
avalikes, era- ja mittetulunduslikes organisatsioonides;
strateegiatasemel tippjuhtkond hõlmab tavaliselt
- ametkondadevahelist kriisipersonali
- poliitilis-administratiivset personali
- sektoriülest halduspersonali
- kriisihalduse organisatsiooni
=
exercise involving top management at a strategic level
Note 1. Strategic-level top management typically includes inter-ministerial crisis personnel, political-administrative personnel, cross-sector and cross-departmental management personnel, and the crisis management organization of the corporate management team.
Note 2. Strategic exercises are designed to assess reactions to crisis in extreme situations.
Note 3. Strategic exercises are designed to develop a comprehensive coordination and decision-making culture in organizations in the public, private and not-for-profit sectors.


ülevaateid
https://lifars.com/wp-content/uploads/2020/11/Whitepaper-Cybersecurity-Exercises-1.0.pdf

https://www.pssi.cz/download//docs/8523_8433-12o9a5rly2ft-libbifdbzcezj2u4lcx.pdf

Toimub laadimine

strategic exercise

strateegiline harjutus

olemus
ISO 22300:
tippjuhtkonda strateegilisel tasemel hõlmav harjutus,
mis on mõeldud hindama kriisile reageerimist
äärmusolukordades ning
arendama koordineerimise ja otsustuste kultuuri
avalikes, era- ja mittetulunduslikes organisatsioonides;
strateegiatasemel tippjuhtkond hõlmab tavaliselt
- ametkondadevahelist kriisipersonali
- poliitilis-administratiivset personali
- sektoriülest halduspersonali
- kriisihalduse organisatsiooni
=
exercise involving top management at a strategic level
Note 1. Strategic-level top management typically includes inter-ministerial crisis personnel, political-administrative personnel, cross-sector and cross-departmental management personnel, and the crisis management organization of the corporate management team.
Note 2. Strategic exercises are designed to assess reactions to crisis in extreme situations.
Note 3. Strategic exercises are designed to develop a comprehensive coordination and decision-making culture in organizations in the public, private and not-for-profit sectors.


ülevaateid
https://lifars.com/wp-content/uploads/2020/11/Whitepaper-Cybersecurity-Exercises-1.0.pdf

https://www.pssi.cz/download//docs/8523_8433-12o9a5rly2ft-libbifdbzcezj2u4lcx.pdf

Palun oodake...

Tõrge

strategic exercise

strateegiline harjutus

olemus
ISO 22300:
tippjuhtkonda strateegilisel tasemel hõlmav harjutus,
mis on mõeldud hindama kriisile reageerimist
äärmusolukordades ning
arendama koordineerimise ja otsustuste kultuuri
avalikes, era- ja mittetulunduslikes organisatsioonides;
strateegiatasemel tippjuhtkond hõlmab tavaliselt
- ametkondadevahelist kriisipersonali
- poliitilis-administratiivset personali
- sektoriülest halduspersonali
- kriisihalduse organisatsiooni
=
exercise involving top management at a strategic level
Note 1. Strategic-level top management typically includes inter-ministerial crisis personnel, political-administrative personnel, cross-sector and cross-departmental management personnel, and the crisis management organization of the corporate management team.
Note 2. Strategic exercises are designed to assess reactions to crisis in extreme situations.
Note 3. Strategic exercises are designed to develop a comprehensive coordination and decision-making culture in organizations in the public, private and not-for-profit sectors.


ülevaateid
https://lifars.com/wp-content/uploads/2020/11/Whitepaper-Cybersecurity-Exercises-1.0.pdf

https://www.pssi.cz/download//docs/8523_8433-12o9a5rly2ft-libbifdbzcezj2u4lcx.pdf

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!