software product

tarkvaratoode

olemus
ISO/IEC 12207, 24748, 25000, 25010, 25040:
programmide, protseduuride ning võib-olla ka juurdekuuluvate dokumentide ja andmete komplekt
= set of computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data

ISO/IEC 16350:
programmide, protseduuride, andmebaasikirjelduste ja muude andmestruktuuride kirjelduste ning juurdekuuluva dokumentatsiooni komplekt
= set of computer programs, procedures, database- and other data structure descriptions and associated documentation

ISO/IEC 19770:
täielik tarkvara tarbijale või lõppkasutajale väljastuseks määratud tarkvarakomplekt, millesse võivad kuuluda programmid, protseduurid ning juurdekuuluvad dokumendid ja andmed; selles standardiperes võib olla tarkvarapaketi sünonüüm
= complete set of software designed for delivery to a software consumer or end-user that may contain computer programs, procedures, and associated documentation and data
Note. In the ISO/IEC 19770 family of standards, the terms “software product” and “software package” are used interchangeably depending on the context of the item described.


SQuaRE:
software product developer -- tarkvaratoote väljatöötaja
software product evaluation -- tarkvaratoote hindamine
software product quality measurement reference model -- tarkvaratoote kvaliteedi mõõtmise etalonmudel

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Product

https://www.innotivum.com/Chapter%202.pdf

https://medium.com/@jananijayakumar/types-of-software-products-43e6642b6be7

vt ka
- rakendustarkvara
- süsteemitarkvara
- tarkvara
- tarkvarapakett

Toimub laadimine

software product

tarkvaratoode

olemus
ISO/IEC 12207, 24748, 25000, 25010, 25040:
programmide, protseduuride ning võib-olla ka juurdekuuluvate dokumentide ja andmete komplekt
= set of computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data

ISO/IEC 16350:
programmide, protseduuride, andmebaasikirjelduste ja muude andmestruktuuride kirjelduste ning juurdekuuluva dokumentatsiooni komplekt
= set of computer programs, procedures, database- and other data structure descriptions and associated documentation

ISO/IEC 19770:
täielik tarkvara tarbijale või lõppkasutajale väljastuseks määratud tarkvarakomplekt, millesse võivad kuuluda programmid, protseduurid ning juurdekuuluvad dokumendid ja andmed; selles standardiperes võib olla tarkvarapaketi sünonüüm
= complete set of software designed for delivery to a software consumer or end-user that may contain computer programs, procedures, and associated documentation and data
Note. In the ISO/IEC 19770 family of standards, the terms “software product” and “software package” are used interchangeably depending on the context of the item described.


SQuaRE:
software product developer -- tarkvaratoote väljatöötaja
software product evaluation -- tarkvaratoote hindamine
software product quality measurement reference model -- tarkvaratoote kvaliteedi mõõtmise etalonmudel

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Product

https://www.innotivum.com/Chapter%202.pdf

https://medium.com/@jananijayakumar/types-of-software-products-43e6642b6be7

vt ka
- rakendustarkvara
- süsteemitarkvara
- tarkvara
- tarkvarapakett

Palun oodake...

Tõrge

software product

tarkvaratoode

olemus
ISO/IEC 12207, 24748, 25000, 25010, 25040:
programmide, protseduuride ning võib-olla ka juurdekuuluvate dokumentide ja andmete komplekt
= set of computer programs, procedures, and possibly associated documentation and data

ISO/IEC 16350:
programmide, protseduuride, andmebaasikirjelduste ja muude andmestruktuuride kirjelduste ning juurdekuuluva dokumentatsiooni komplekt
= set of computer programs, procedures, database- and other data structure descriptions and associated documentation

ISO/IEC 19770:
täielik tarkvara tarbijale või lõppkasutajale väljastuseks määratud tarkvarakomplekt, millesse võivad kuuluda programmid, protseduurid ning juurdekuuluvad dokumendid ja andmed; selles standardiperes võib olla tarkvarapaketi sünonüüm
= complete set of software designed for delivery to a software consumer or end-user that may contain computer programs, procedures, and associated documentation and data
Note. In the ISO/IEC 19770 family of standards, the terms “software product” and “software package” are used interchangeably depending on the context of the item described.


SQuaRE:
software product developer -- tarkvaratoote väljatöötaja
software product evaluation -- tarkvaratoote hindamine
software product quality measurement reference model -- tarkvaratoote kvaliteedi mõõtmise etalonmudel

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_Product

https://www.innotivum.com/Chapter%202.pdf

https://medium.com/@jananijayakumar/types-of-software-products-43e6642b6be7

vt ka
- rakendustarkvara
- süsteemitarkvara
- tarkvara
- tarkvarapakett

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!