AKIT
English Eesti

program (1a)

programm (1a)

olemus
arvutialal
ISO/IEC 2382:
süntaktiline üksus, mis vastab programmikeele reeglitele ning koosneb teatava funktsiooni täitmiseks, töö teostamiseks või ülesande lahendamiseks vajalikest deklaratsioonidest ja lausetest või käskudest

vt ka
- agentprogramm
- helistusprogramm
- juhtprogramm
- jätkuvusprogramm
- kahjurprogramm
- klientprogramm
- kommutaatorprogramm
- loenguprogramm
- nuhitõrjeprogramm
- pistikprogramm
- programm (1b)
- programmeerima
- programmikeel
- programmikood
- programmitoode
- programmitundlik rike
- programmiviga, puuk
- programmivigade arvestus
- püsivara
- rakendusprogramm; rakendus (2)
- robotprogramm
- tabeliprogramm
- tarkvara
- tugiprogramm
- variprogramm