AKIT
English Eesti

program (1)

programm

(1a) arvutialal
ISO/IEC 2382: süntaktiline üksus, mis vastab mingi programmikeele reeglitele ning koosneb teatava funktsiooni täitmiseks, töö teostamiseks või ülesande lahendamiseks vajalikest deklaratsioonidest ja lausetest või käskudest

(1b) üldises tähenduses
kava, näiteks arenduskava, koolituskava