AKIT
English Eesti

code (3)

kood (3), programmikood

olemus
ISO/IEC 2382:
programmiteksti lõik programmikeeles väljendatult või
assembleri, kompilaatori või muu translaatori
väljastatud kujul
=
a piece of program text expressed in a programming language or in a form produced by an assembler, compiler, or other translator

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Machine_code

https://en.wikipedia.org/wiki/Source_code

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_program

vt ka
- kaugkestakood
- kestakood
- lähikestakood
- lähtekood
- manuskood
- objektkood
- täitmiskood
- testimiskood; testikood
- testkood