codomain *

kaasala

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-36:
(anmeelement) ressursiklass, millesse kuuluvad andmeelementide sisu väärtused, või literaalide hulk, mis moodustavad vaatlusaluse andmeelemendi lubatavate väärtuste esitused stringina
= (data element) resource class to which the content values of the data element belong, or set of literals comprising the string representations of the permissible values of the data element under consideration

Toimub laadimine

codomain *

kaasala

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-36:
(anmeelement) ressursiklass, millesse kuuluvad andmeelementide sisu väärtused, või literaalide hulk, mis moodustavad vaatlusaluse andmeelemendi lubatavate väärtuste esitused stringina
= (data element) resource class to which the content values of the data element belong, or set of literals comprising the string representations of the permissible values of the data element under consideration

Palun oodake...

Tõrge

codomain *

kaasala

olemus
sõltub kontekstist

näiteid
ISO/IEC 2382-36:
(anmeelement) ressursiklass, millesse kuuluvad andmeelementide sisu väärtused, või literaalide hulk, mis moodustavad vaatlusaluse andmeelemendi lubatavate väärtuste esitused stringina
= (data element) resource class to which the content values of the data element belong, or set of literals comprising the string representations of the permissible values of the data element under consideration

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!