convention

tava; reeglistik

olemus
Wiktionary:
4 a formal agreement, contract, rule, or pact
6 a practice or procedure widely observed in a group, especially to facilitate social interaction; a custom


näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765:
nõue, mida kasutatakse kirjutamaks ette distsiplineeritud ja ühtset metoodikat, st andmekorralduse ühtset vormi tarkvaratoote järjepidevuse tagamiseks
= requirement employed to prescribe a disciplined, uniform approach to providing consistency in a software product, that is, a uniform pattern or form for arranging data

ISO 9241-112:
spetsiifiline vormilahendus, mida kultuuris laialdaselt rakendatakse ja mida seetõttu tavaliselt eeldatakse; näide: läänemaade keeli loetakse tavaliselt vasakult paremale
= specific design solution that is widely applied within a culture and therefore commonly expected to apply
EXAMPLE:Western languages are typically read from left to right.

Toimub laadimine

convention

tava; reeglistik

olemus
Wiktionary:
4 a formal agreement, contract, rule, or pact
6 a practice or procedure widely observed in a group, especially to facilitate social interaction; a custom


näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765:
nõue, mida kasutatakse kirjutamaks ette distsiplineeritud ja ühtset metoodikat, st andmekorralduse ühtset vormi tarkvaratoote järjepidevuse tagamiseks
= requirement employed to prescribe a disciplined, uniform approach to providing consistency in a software product, that is, a uniform pattern or form for arranging data

ISO 9241-112:
spetsiifiline vormilahendus, mida kultuuris laialdaselt rakendatakse ja mida seetõttu tavaliselt eeldatakse; näide: läänemaade keeli loetakse tavaliselt vasakult paremale
= specific design solution that is widely applied within a culture and therefore commonly expected to apply
EXAMPLE:Western languages are typically read from left to right.

Palun oodake...

Tõrge

convention

tava; reeglistik

olemus
Wiktionary:
4 a formal agreement, contract, rule, or pact
6 a practice or procedure widely observed in a group, especially to facilitate social interaction; a custom


näiteid
ISO/IEC/IEEE 24765:
nõue, mida kasutatakse kirjutamaks ette distsiplineeritud ja ühtset metoodikat, st andmekorralduse ühtset vormi tarkvaratoote järjepidevuse tagamiseks
= requirement employed to prescribe a disciplined, uniform approach to providing consistency in a software product, that is, a uniform pattern or form for arranging data

ISO 9241-112:
spetsiifiline vormilahendus, mida kultuuris laialdaselt rakendatakse ja mida seetõttu tavaliselt eeldatakse; näide: läänemaade keeli loetakse tavaliselt vasakult paremale
= specific design solution that is widely applied within a culture and therefore commonly expected to apply
EXAMPLE:Western languages are typically read from left to right.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!