cybersecurity (3)

küberturve (3), infoturve (2)

Õ: selles tähenduses pole põhjust eelistada
mitmetähenduslikku ameerikalikku nimetust rahvusvahelisele standardterminile, niisiis on ka eesti keeles mõistlik nimetada infoturbeks

olemus
infoturbe vaste USA riigiasutustes
= the term for information security in US goverment offices

määratlusi
CNSSI 4009-2015
arvutite, elektronsidesüsteemide, elektronsideteenuste, traatside ja elektronside, sealhulgas neis sisalduva teabe kahjustuste vältimine, kaitse ja taaste nende käideldavuse, tervikluse, autentsuse, konfidentsiaalsuse ja salgamatuse tagamiseks
= prevention of damage to, protection of, and restoration of computers, electronic communications systems, electronic communications services, wire communication, and electronic communication, including information contained therein, to ensure its availability, integrity, authentication, confidentiality, and nonrepudiation

Bishop Fox. Cybersecurity style guide:
"Seda terminit või terminit infosec kasutavad sõjatööstus ja riigiametnikud. Ala spetsialistid seda ei poolda, kuid kasutavad seda avalikkusele seletamiseks, nagu käesoleva dokumendi pealkirjas. Me eelistame terminit information security."
= Defense contractors and government officials use this term or “infosec.” Industry professionals do not prefer this term, but it is used for clarity with the public, as in the title of this document. We prefer the term information security.
https://www.studocu.com/en-us/document/stanly-community-college/security-concepts/bishop-fox-cybersecurity-style-guide-v1/14857415

ülevaateid
https://www.cybok.org/media/downloads/Learning_Together_Cyber_Security_for_Toddlers.pdf

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/tips/ST04-001

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdf

https://securityscorecard.com/blog/top-cybersecurity-frameworks-to-consider

Toimub laadimine

cybersecurity (3)

küberturve (3), infoturve (2)

Õ: selles tähenduses pole põhjust eelistada
mitmetähenduslikku ameerikalikku nimetust rahvusvahelisele standardterminile, niisiis on ka eesti keeles mõistlik nimetada infoturbeks

olemus
infoturbe vaste USA riigiasutustes
= the term for information security in US goverment offices

määratlusi
CNSSI 4009-2015
arvutite, elektronsidesüsteemide, elektronsideteenuste, traatside ja elektronside, sealhulgas neis sisalduva teabe kahjustuste vältimine, kaitse ja taaste nende käideldavuse, tervikluse, autentsuse, konfidentsiaalsuse ja salgamatuse tagamiseks
= prevention of damage to, protection of, and restoration of computers, electronic communications systems, electronic communications services, wire communication, and electronic communication, including information contained therein, to ensure its availability, integrity, authentication, confidentiality, and nonrepudiation

Bishop Fox. Cybersecurity style guide:
"Seda terminit või terminit infosec kasutavad sõjatööstus ja riigiametnikud. Ala spetsialistid seda ei poolda, kuid kasutavad seda avalikkusele seletamiseks, nagu käesoleva dokumendi pealkirjas. Me eelistame terminit information security."
= Defense contractors and government officials use this term or “infosec.” Industry professionals do not prefer this term, but it is used for clarity with the public, as in the title of this document. We prefer the term information security.
https://www.studocu.com/en-us/document/stanly-community-college/security-concepts/bishop-fox-cybersecurity-style-guide-v1/14857415

ülevaateid
https://www.cybok.org/media/downloads/Learning_Together_Cyber_Security_for_Toddlers.pdf

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/tips/ST04-001

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdf

https://securityscorecard.com/blog/top-cybersecurity-frameworks-to-consider

Palun oodake...

Tõrge

cybersecurity (3)

küberturve (3), infoturve (2)

Õ: selles tähenduses pole põhjust eelistada
mitmetähenduslikku ameerikalikku nimetust rahvusvahelisele standardterminile, niisiis on ka eesti keeles mõistlik nimetada infoturbeks

olemus
infoturbe vaste USA riigiasutustes
= the term for information security in US goverment offices

määratlusi
CNSSI 4009-2015
arvutite, elektronsidesüsteemide, elektronsideteenuste, traatside ja elektronside, sealhulgas neis sisalduva teabe kahjustuste vältimine, kaitse ja taaste nende käideldavuse, tervikluse, autentsuse, konfidentsiaalsuse ja salgamatuse tagamiseks
= prevention of damage to, protection of, and restoration of computers, electronic communications systems, electronic communications services, wire communication, and electronic communication, including information contained therein, to ensure its availability, integrity, authentication, confidentiality, and nonrepudiation

Bishop Fox. Cybersecurity style guide:
"Seda terminit või terminit infosec kasutavad sõjatööstus ja riigiametnikud. Ala spetsialistid seda ei poolda, kuid kasutavad seda avalikkusele seletamiseks, nagu käesoleva dokumendi pealkirjas. Me eelistame terminit information security."
= Defense contractors and government officials use this term or “infosec.” Industry professionals do not prefer this term, but it is used for clarity with the public, as in the title of this document. We prefer the term information security.
https://www.studocu.com/en-us/document/stanly-community-college/security-concepts/bishop-fox-cybersecurity-style-guide-v1/14857415

ülevaateid
https://www.cybok.org/media/downloads/Learning_Together_Cyber_Security_for_Toddlers.pdf

https://www.cisa.gov/uscert/ncas/tips/ST04-001

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_security

http://csrc.nist.gov/publications/drafts/800-181/sp800_181_draft.pdf

https://securityscorecard.com/blog/top-cybersecurity-frameworks-to-consider

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!