AKIT
English Eesti

confidentiality

konfidentsiaalsus

Õ:(i)"usalduslikkus" või muu üldkeelne analoog ei ole termin turvatähenduses (vt ka usaldus, usaldatavus, usaldusväärsus ja neist tuletatud termineid)
(ii) "salastatus" tähendab üht konfidentsiaalsuse kaitse viisi, mitte konfidentsiaalsust ennast

olemus
teabe levi kitsendatus, üks teabe turvalisuse kolmest põhikomponendist (teised kaks on käideldavus ja terviklus).
- sisuliselt hõlmab salastatust, omandteavet ja/või privaatsust
- sõltuvalt kontekstist on tähendus kvalitatiivne ("on/ei ole konfidentsiaalne") või kvantitatiivne ("mil määral on/peab olema konfidentsiaalne")

ISO 7498, ISO/IEC 18033, 27000 jt: teabe omadus olla kättesaamatu või paljastamatu volitamata isikutele, olemitele või protsessidele

ISO/IEC 2382: andmete omadus, mis näitab, millises ulatuses need andmed ei ole volitamatutele isikutele, protsessidele või muudele olemitele kättesaadavad ega avalikustatud