AKIT
English Eesti

confidentiality

konfidentsiaalsus

Õ:(i)"usalduslikkus" või muu üldkeelne analoog
ei ole termin turvatähenduses (vt ka usaldus,
usaldatavus, usaldusväärsus ja neist tuletatud terminid)
(ii) "salastatus" on üks konfidentsiaalsuse kaitse viise,
mitte konfidentsiaalsuse sünonüüm

olemus
teabe levi ja kasutamise kitsendatus:
- üks teabe turvalisuse kolmest põhikomponendist
- hõlmab
------ riigi- või ärisaladust
------ omandteavet ja/või
------ privaatsust
- sõltuvalt kontekstist on tähendus
------ kvalitatiivne ("on/ei ole") või
------ kvantitatiivne ("mil määral on/peab olema")

ISO 7498, ISO/IEC 18033, 27000 jt:
teabe kättesaamatus või paljastamatus
volitamata isikutele, olemitele või protsessidele

ISO/IEC 2382:
andmete omadus, mis näitab,
mil määral need andmed ei ole
volitamata isikutele, protsessidele
või muudele olemitele
kättesaadavad ega avalikustatud

vt ka
- konfidentsiaalsuskaitstud andmed
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- konfidentsiaalsuskaitstud teave
- konfidentsiaalsuslepe
- konfidentsiaalsuspaljanduse teave
- konfidentsiaalsuspeite teave
- käideldavus
- terviklus
- side konfidentsiaalsus