confidentiality

konfidentsiaalsus

Õ: (i) "usalduslikkus" või muu üldkeelne analoog
ei ole termin turvatähenduses
(vt ka usaldus, usaldatavus, usaldusväärsus
ja neist tuletatud terminid)
(ii) "salastatus" on üks konfidentsiaalsuse kaitse viise, mitte konfidentsiaalsuse sünonüüm

olemus
üks teabe turvalisuse kolmest põhikomponendist,
teabe levi ja kasutamise kitsendatus, hõlmab
- riigi- või ärisaladust
- omandteavet ja/või
- privaatsust
sõltuvalt kontekstist on tähendus
- kvalitatiivne ("on/ei ole") või
- kvantitatiivne ("mil määral on/peab olema")

ISO 7498, ISO/IEC 18033, 27000 jt:
teabe kättesaamatus või paljastamatus
volitamata isikutele, olemitele või protsessidele
= property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities or processes

ISO/IEC 2382:
andmete omadus, mis näitab,
mil määral need andmed ei ole
volitamata isikutele, protsessidele
või muudele olemitele
kättesaadavad ega avalikustatud
= property of data that indicates the extent to which these data have not been made available or disclosed to unauthorized individuals, processes, or other entities

ülevaateid
https://services-web.research.uci.edu/compliance/human-research-protections/docs/privacy-confidentiality-hrp.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality

https://unece.org/DAM/stats/publications/Confidentiality_aspects_data_integration.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-122.pdf

vt ka
- konfidentsiaalsuskaitstud andmed
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- konfidentsiaalsuskaitstud teave
- konfidentsiaalsuslepe
- konfidentsiaalsuspaljanduse teave
- konfidentsiaalsuspeite teave
- käideldavus
- terviklus
- side konfidentsiaalsus

Toimub laadimine

confidentiality

konfidentsiaalsus

Õ: (i) "usalduslikkus" või muu üldkeelne analoog
ei ole termin turvatähenduses
(vt ka usaldus, usaldatavus, usaldusväärsus
ja neist tuletatud terminid)
(ii) "salastatus" on üks konfidentsiaalsuse kaitse viise, mitte konfidentsiaalsuse sünonüüm

olemus
üks teabe turvalisuse kolmest põhikomponendist,
teabe levi ja kasutamise kitsendatus, hõlmab
- riigi- või ärisaladust
- omandteavet ja/või
- privaatsust
sõltuvalt kontekstist on tähendus
- kvalitatiivne ("on/ei ole") või
- kvantitatiivne ("mil määral on/peab olema")

ISO 7498, ISO/IEC 18033, 27000 jt:
teabe kättesaamatus või paljastamatus
volitamata isikutele, olemitele või protsessidele
= property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities or processes

ISO/IEC 2382:
andmete omadus, mis näitab,
mil määral need andmed ei ole
volitamata isikutele, protsessidele
või muudele olemitele
kättesaadavad ega avalikustatud
= property of data that indicates the extent to which these data have not been made available or disclosed to unauthorized individuals, processes, or other entities

ülevaateid
https://services-web.research.uci.edu/compliance/human-research-protections/docs/privacy-confidentiality-hrp.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality

https://unece.org/DAM/stats/publications/Confidentiality_aspects_data_integration.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-122.pdf

vt ka
- konfidentsiaalsuskaitstud andmed
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- konfidentsiaalsuskaitstud teave
- konfidentsiaalsuslepe
- konfidentsiaalsuspaljanduse teave
- konfidentsiaalsuspeite teave
- käideldavus
- terviklus
- side konfidentsiaalsus

Palun oodake...

Tõrge

confidentiality

konfidentsiaalsus

Õ: (i) "usalduslikkus" või muu üldkeelne analoog
ei ole termin turvatähenduses
(vt ka usaldus, usaldatavus, usaldusväärsus
ja neist tuletatud terminid)
(ii) "salastatus" on üks konfidentsiaalsuse kaitse viise, mitte konfidentsiaalsuse sünonüüm

olemus
üks teabe turvalisuse kolmest põhikomponendist,
teabe levi ja kasutamise kitsendatus, hõlmab
- riigi- või ärisaladust
- omandteavet ja/või
- privaatsust
sõltuvalt kontekstist on tähendus
- kvalitatiivne ("on/ei ole") või
- kvantitatiivne ("mil määral on/peab olema")

ISO 7498, ISO/IEC 18033, 27000 jt:
teabe kättesaamatus või paljastamatus
volitamata isikutele, olemitele või protsessidele
= property that information is not made available or disclosed to unauthorized individuals, entities or processes

ISO/IEC 2382:
andmete omadus, mis näitab,
mil määral need andmed ei ole
volitamata isikutele, protsessidele
või muudele olemitele
kättesaadavad ega avalikustatud
= property of data that indicates the extent to which these data have not been made available or disclosed to unauthorized individuals, processes, or other entities

ülevaateid
https://services-web.research.uci.edu/compliance/human-research-protections/docs/privacy-confidentiality-hrp.pdf

https://en.wikipedia.org/wiki/Confidentiality

https://unece.org/DAM/stats/publications/Confidentiality_aspects_data_integration.pdf

https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-122.pdf

vt ka
- konfidentsiaalsuskaitstud andmed
- konfidentsiaalsuskaitstud keskkond
- konfidentsiaalsuskaitstud teave
- konfidentsiaalsuslepe
- konfidentsiaalsuspaljanduse teave
- konfidentsiaalsuspeite teave
- käideldavus
- terviklus
- side konfidentsiaalsus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!