AKIT
English Eesti

confidentiality-protected-environment

konfidentsiaalsuskaitstud keskkond

olemus
ISO/IEC 10181:
keskkond, mis
takistab teabe lubamatut paljastamist,
takistades andmete lubamatut uurimist või
takistades tundliku teabe lubamatut
tuletamist andmete uurimise kaudu
(tundlik teave võib sisaldada ka andmete atribuute,
näiteks väärtust, mahtu, olemasolu)
=
an environment which prevents unauthorized information disclosure either by preventing unauthorized data inspection or by preventing unauthorized derivation of sensitive information through data inspection. Sensitive information may include some or all of the data attributes (e.g. value, size, or existence)

ülevaateid
https://dspace.ub.uni-siegen.de/bitstream/ubsi/64/1/geuer.pdf
(pp. 7, 15)

vt ka
- konfidentsiaalsus