AKIT
English Eesti

information (1)

teave; teabe-

Õ:(i) pole sama mis andmed:
teave on sisu, andmed on vorm
(ii) tasub eelistada "infole"
(släng nagu "bio", "geo", "küber", "krüpto"
vms sõnaks rebitud prefiksoid)

olemus
teadmusekogum
inimesele sobival kujul, inimsuhtluses:
- erinevalt informatsioonist kui
masinale sobivast kujust
- sellises tähenduses soovitas seda
Ain Kaalepi loodud sõna
kasutada Ustus Agur

ISO/IEC 2382 jm:
teadmus, mis
- puudutab objekte, näiteks
----- fakte
----- sündmusi
----- asju
----- protsesse
----- ideid
----- mõisteid
- omandab kontekstis eritähenduse
- on määramatust vähendav andmete sisu

ülevaateid
https://plato.stanford.edu/entries/information/

http://users.df.uba.ar/silvina/cursos/background.pdf

https://www.lisbdnetwork.com/definition-and-types-of-information/

https://www.le.ac.uk/oerresources/psychology/ergonomics/page_07.htm

https://libguides.astate.edu/information/types

https://www.yorksj.ac.uk/students/study-skills/search-success/different-types-of-information/

https://www.dlsweb.rmit.edu.au/Toolbox/leadership/toolbox/mis/mis_c01.html

vt ka
- ajatundlik teave
- algataja pääsuotsuseteave
- algatajaga seotud pääsuteave
- ametikohateave
- andmed
- asukohateave
- autentimisnõude teave
- autentimissuhtluse teave
- autentimisteave
- avalik teave
- avaliku võtme teave
- biomeetriateabe mall
- dokumenteeritud teave
- e-teabe analüüs
- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus
- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus
- e-teabe väljastus
- e-teave
- eksiteave
- elektrooniliselt talletatav teave
- elektrooniliselt talletatud teave
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- identiteediteabe kontroll
- informatsioon
- isikustatud rahateave
- isikustatud teave
- isikuteave
- isikutuvastuslik rahateave
- isikutuvastusteabe korraldaja
- isikutuvastusteabe töötleja
- isikutuvastusteabe töötlus
- isikutuvastusteave
- Kaitseteabevõrk (USA), DISN
- kanaliolekuteave, CSI
- kitsendustega teave
- kohaloluteave
- kohateave
- konfidentsiaalsuskaitstud teave
- konfidentsiaalsuspaljanduse teave
- konfidentsiaalsuspeite teave
- kontekstiteave
- "lisateavet vt"
- luureteave
- must teave
- nähtamatu isikuteave
- omandteave
- operandi pääsuotsuseteave
- operandiga seotud pääsuteave
- operatiivteave
- oskusteave
- punane teave
- pääsu reguleerimise teave
- pääsuotsuseteave
- pääsutaotluse pääsuotsuseteave
- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave
- pääsuteave
- pääsuteave algataja kohta
- pääsuteave operandi kohta
- pääsuteave sihtolemi kohta
- salgamatusteave
- sihtolemi pääsuotsuseteave
- sihtolemiga seotud pääsuteave
- skrambleeritud dokumenditeave
- säilne pääsuotsuseteave
- taustteaberünne
- taustteave
- teabe elutsükli haldus
- teabe hindamine
- teabekandja
- teabekeskus, ISAC
- teabe kogumine
- teabekorraldaja
- teabeluba
- teabemaakler
- teabepoliitika
- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- teabe tagamine
- teabetagatus
- teabetarnija
- teabe tundlikkus
- teabetu protokoll
- teabe turvalisus
- teabetu tõestus
- teabevaht
- teabevajadus
- teabevalija
- teabevõrk
- teabeväli
- teabeõiguste haldus
- teabeökoloogia
- teabeühistu
- teave ja tugi
- tundlik isikutuvastusteave
- tundlik teave
- turvateabe haldus
- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM
- turvateabeleht
- usaldatav teabesideasutus
- verifitseerimise autentimisteave
- võltsteave
- võrguteabekeskus