information (1)

teave; teabe-

Õ: (i) pole sama mis andmed:
teave on sisu, andmed on vorm
(ii) tasub eelistada "infole"
(släng nagu "bio", "geo", "küber", "krüpto"
vms sõnaks rebitud prefiksoid)

olemus
määramatust vähendav andmete tähendus

teadmusekogum inimesele sobival kujul, inimsuhtluses,
erinevalt informatsioonist kui
masinakonteksti sobivast kujust;
sellises tähenduses soovitas seda
Ain Kaalepi loodud sõna kasutada Ustus Agur

ISO/IEC 2382 jm:
teadmus, mis puudutab objekte, näiteks
fakte, sündmusi, asju, protsesse,
ideid, sealhulgas mõisteid, ja millel on teatavas kontekstis eritähendus
= knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain context has a particular meaning
https://www.iso.org/obp/graphics/std/iso_std_iso-iec_2382-1_ed-3_v1_en/fig_1.png

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information

https://plato.stanford.edu/entries/information/

http://users.df.uba.ar/silvina/cursos/background.pdf

https://www.lisedunetwork.com/definition-and-types-of-information/

https://libguides.astate.edu/information/types

https://www.yorksj.ac.uk/students/study-skills/search-success/different-types-of-information/

information architecture -- teabearhitektuur (SQuaRE)
information design -- teabe kavandamine
information distribution -- teabe jagamine
information language -- teabekeel
information management -- teabehaldus
information management execution -- teabehalduse sooritamine
information management planning -- teabehalduse plaanimine
information need -- teabevajadus (SQuaRE)
information view -- teabevaade
information viewpoint -- teabeaspekt

vt ka
- ajatundlik teave

- algataja pääsuotsuseteave

- algatajaga seotud pääsuteave

- ametikohateave

- andmed
- asukohateave

- autentimisnõude teave

- autentimissuhtluse teave
- autentimisteave

- avalik teave

- avaliku võtme teave

- biomeetriateabe mall

- dokumenteeritud teave
- e-teabe analüüs

- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus

- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus

- e-teabe väljastus
- e-teave
- eksiteave
- elektrooniliselt talletatav teave
- elektrooniliselt talletatud teave
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- identiteediteabe kontroll
- informatsioon
- isikustatud rahateave
- isikustatud teave

- isikuteave

- isikutuvastuslik rahateave
- isikutuvastusteabe korraldaja

- isikutuvastusteabe töötleja

- isikutuvastusteabe töötlus
- isikutuvastusteave
- Kaitseteabevõrk (USA), DISN
- kanaliolekuteave, CSI
- kitsendustega teave

- kohaloluteave

- kohateave
- konfidentsiaalsuskaitstud teave

- konfidentsiaalsuspaljanduse teave

- konfidentsiaalsuspeite teave
- kontekstiteave

- "lisateavet vt"
- luureteave
- must teave

- nähtamatu isikuteave

- omandteave

- operandi pääsuotsuseteave

- operandiga seotud pääsuteave

- operatiivteave

- oskusteave

- punane teave
- pääsu reguleerimise teave
- pääsuotsuseteave

- pääsutaotluse pääsuotsuseteave

- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave

- pääsuteave

- pääsuteave algataja kohta
- pääsuteave operandi kohta

- pääsuteave sihtolemi kohta

- salgamatusteave

- sihtolemi pääsuotsuseteave

- sihtolemiga seotud pääsuteave

- skrambleeritud dokumenditeave

- säilne pääsuotsuseteave
- taustteaberünne

- taustteave

- teabe elutsükli haldus

- teabe hindamine
- teabekandja
- teabekeskus, ISAC
- teabe kogumine
- teabekorraldaja
- teabeluba

- teabemaakler

- teabepoliitika

- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- teabe tagamine
- teabetagatus
- teabetarnija
- teabe tundlikkus

- teabetu protokoll
- teabe turvalisus
- teabetu tõestus

- teabevaht
- teabevajadus

- teabevalija

- teabevõrk

- teabeväli
- teabeõiguste haldus

- teabeökoloogia

- teabeühistu

- teave ja tugi
- tundlik isikutuvastusteave

- tundlik teave
- turvateabe haldus

- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM

- turvateabeleht
- usaldatav teabesideasutus

- verifitseerimise autentimisteave
- võltsteave
- võrguteabekeskus

Toimub laadimine

information (1)

teave; teabe-

Õ: (i) pole sama mis andmed:
teave on sisu, andmed on vorm
(ii) tasub eelistada "infole"
(släng nagu "bio", "geo", "küber", "krüpto"
vms sõnaks rebitud prefiksoid)

olemus
määramatust vähendav andmete tähendus

teadmusekogum inimesele sobival kujul, inimsuhtluses,
erinevalt informatsioonist kui
masinakonteksti sobivast kujust;
sellises tähenduses soovitas seda
Ain Kaalepi loodud sõna kasutada Ustus Agur

ISO/IEC 2382 jm:
teadmus, mis puudutab objekte, näiteks
fakte, sündmusi, asju, protsesse,
ideid, sealhulgas mõisteid, ja millel on teatavas kontekstis eritähendus
= knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain context has a particular meaning
https://www.iso.org/obp/graphics/std/iso_std_iso-iec_2382-1_ed-3_v1_en/fig_1.png

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information

https://plato.stanford.edu/entries/information/

http://users.df.uba.ar/silvina/cursos/background.pdf

https://www.lisedunetwork.com/definition-and-types-of-information/

https://libguides.astate.edu/information/types

https://www.yorksj.ac.uk/students/study-skills/search-success/different-types-of-information/

information architecture -- teabearhitektuur (SQuaRE)
information design -- teabe kavandamine
information distribution -- teabe jagamine
information language -- teabekeel
information management -- teabehaldus
information management execution -- teabehalduse sooritamine
information management planning -- teabehalduse plaanimine
information need -- teabevajadus (SQuaRE)
information view -- teabevaade
information viewpoint -- teabeaspekt

vt ka
- ajatundlik teave

- algataja pääsuotsuseteave

- algatajaga seotud pääsuteave

- ametikohateave

- andmed
- asukohateave

- autentimisnõude teave

- autentimissuhtluse teave
- autentimisteave

- avalik teave

- avaliku võtme teave

- biomeetriateabe mall

- dokumenteeritud teave
- e-teabe analüüs

- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus

- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus

- e-teabe väljastus
- e-teave
- eksiteave
- elektrooniliselt talletatav teave
- elektrooniliselt talletatud teave
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- identiteediteabe kontroll
- informatsioon
- isikustatud rahateave
- isikustatud teave

- isikuteave

- isikutuvastuslik rahateave
- isikutuvastusteabe korraldaja

- isikutuvastusteabe töötleja

- isikutuvastusteabe töötlus
- isikutuvastusteave
- Kaitseteabevõrk (USA), DISN
- kanaliolekuteave, CSI
- kitsendustega teave

- kohaloluteave

- kohateave
- konfidentsiaalsuskaitstud teave

- konfidentsiaalsuspaljanduse teave

- konfidentsiaalsuspeite teave
- kontekstiteave

- "lisateavet vt"
- luureteave
- must teave

- nähtamatu isikuteave

- omandteave

- operandi pääsuotsuseteave

- operandiga seotud pääsuteave

- operatiivteave

- oskusteave

- punane teave
- pääsu reguleerimise teave
- pääsuotsuseteave

- pääsutaotluse pääsuotsuseteave

- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave

- pääsuteave

- pääsuteave algataja kohta
- pääsuteave operandi kohta

- pääsuteave sihtolemi kohta

- salgamatusteave

- sihtolemi pääsuotsuseteave

- sihtolemiga seotud pääsuteave

- skrambleeritud dokumenditeave

- säilne pääsuotsuseteave
- taustteaberünne

- taustteave

- teabe elutsükli haldus

- teabe hindamine
- teabekandja
- teabekeskus, ISAC
- teabe kogumine
- teabekorraldaja
- teabeluba

- teabemaakler

- teabepoliitika

- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- teabe tagamine
- teabetagatus
- teabetarnija
- teabe tundlikkus

- teabetu protokoll
- teabe turvalisus
- teabetu tõestus

- teabevaht
- teabevajadus

- teabevalija

- teabevõrk

- teabeväli
- teabeõiguste haldus

- teabeökoloogia

- teabeühistu

- teave ja tugi
- tundlik isikutuvastusteave

- tundlik teave
- turvateabe haldus

- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM

- turvateabeleht
- usaldatav teabesideasutus

- verifitseerimise autentimisteave
- võltsteave
- võrguteabekeskus

Palun oodake...

Tõrge

information (1)

teave; teabe-

Õ: (i) pole sama mis andmed:
teave on sisu, andmed on vorm
(ii) tasub eelistada "infole"
(släng nagu "bio", "geo", "küber", "krüpto"
vms sõnaks rebitud prefiksoid)

olemus
määramatust vähendav andmete tähendus

teadmusekogum inimesele sobival kujul, inimsuhtluses,
erinevalt informatsioonist kui
masinakonteksti sobivast kujust;
sellises tähenduses soovitas seda
Ain Kaalepi loodud sõna kasutada Ustus Agur

ISO/IEC 2382 jm:
teadmus, mis puudutab objekte, näiteks
fakte, sündmusi, asju, protsesse,
ideid, sealhulgas mõisteid, ja millel on teatavas kontekstis eritähendus
= knowledge concerning objects, such as facts, events, things, processes, or ideas, including concepts, that within a certain context has a particular meaning
https://www.iso.org/obp/graphics/std/iso_std_iso-iec_2382-1_ed-3_v1_en/fig_1.png

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information

https://plato.stanford.edu/entries/information/

http://users.df.uba.ar/silvina/cursos/background.pdf

https://www.lisedunetwork.com/definition-and-types-of-information/

https://libguides.astate.edu/information/types

https://www.yorksj.ac.uk/students/study-skills/search-success/different-types-of-information/

information architecture -- teabearhitektuur (SQuaRE)
information design -- teabe kavandamine
information distribution -- teabe jagamine
information language -- teabekeel
information management -- teabehaldus
information management execution -- teabehalduse sooritamine
information management planning -- teabehalduse plaanimine
information need -- teabevajadus (SQuaRE)
information view -- teabevaade
information viewpoint -- teabeaspekt

vt ka
- ajatundlik teave

- algataja pääsuotsuseteave

- algatajaga seotud pääsuteave

- ametikohateave

- andmed
- asukohateave

- autentimisnõude teave

- autentimissuhtluse teave
- autentimisteave

- avalik teave

- avaliku võtme teave

- biomeetriateabe mall

- dokumenteeritud teave
- e-teabe analüüs

- e-teabe kogumine
- e-teabe läbivaatus

- e-teabe piiritlemine
- e-teabe säilitamine
- e-teabe töötlus

- e-teabe väljastus
- e-teave
- eksiteave
- elektrooniliselt talletatav teave
- elektrooniliselt talletatud teave
- elutähtsa teabetaristu kaitse
- identiteediteabe kontroll
- informatsioon
- isikustatud rahateave
- isikustatud teave

- isikuteave

- isikutuvastuslik rahateave
- isikutuvastusteabe korraldaja

- isikutuvastusteabe töötleja

- isikutuvastusteabe töötlus
- isikutuvastusteave
- Kaitseteabevõrk (USA), DISN
- kanaliolekuteave, CSI
- kitsendustega teave

- kohaloluteave

- kohateave
- konfidentsiaalsuskaitstud teave

- konfidentsiaalsuspaljanduse teave

- konfidentsiaalsuspeite teave
- kontekstiteave

- "lisateavet vt"
- luureteave
- must teave

- nähtamatu isikuteave

- omandteave

- operandi pääsuotsuseteave

- operandiga seotud pääsuteave

- operatiivteave

- oskusteave

- punane teave
- pääsu reguleerimise teave
- pääsuotsuseteave

- pääsutaotluse pääsuotsuseteave

- pääsutaotluse pääsuteave
- pääsutaotlusega seotud pääsuteave

- pääsuteave

- pääsuteave algataja kohta
- pääsuteave operandi kohta

- pääsuteave sihtolemi kohta

- salgamatusteave

- sihtolemi pääsuotsuseteave

- sihtolemiga seotud pääsuteave

- skrambleeritud dokumenditeave

- säilne pääsuotsuseteave
- taustteaberünne

- taustteave

- teabe elutsükli haldus

- teabe hindamine
- teabekandja
- teabekeskus, ISAC
- teabe kogumine
- teabekorraldaja
- teabeluba

- teabemaakler

- teabepoliitika

- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- teabe tagamine
- teabetagatus
- teabetarnija
- teabe tundlikkus

- teabetu protokoll
- teabe turvalisus
- teabetu tõestus

- teabevaht
- teabevajadus

- teabevalija

- teabevõrk

- teabeväli
- teabeõiguste haldus

- teabeökoloogia

- teabeühistu

- teave ja tugi
- tundlik isikutuvastusteave

- tundlik teave
- turvateabe haldus

- turvateabe ja -sündmuste haldus, SIEM

- turvateabeleht
- usaldatav teabesideasutus

- verifitseerimise autentimisteave
- võltsteave
- võrguteabekeskus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!