AKIT
English Eesti

PII controller

isikutuvastusteabe korraldaja, isikuteabe korraldaja

olemus
ISO/IEC 27018, 29100:
privaatsuse huvipool(te kogu):
- määrab isikutuvastusteabe töötluse
eesmärke ja vahendeid
- ei ole üksikisik, kes kasutab
andmeid isiklikel eesmärkidel
- võib lasta enda vastutusel
enda jaoks töödelda teistel,
näiteks isikutuvastusteabe töötlejail

ülevaateid
https://www.eventbuilder.rocks/pii-processor-and-pii-controller-roles-and-responsibilities

https://www.gtlaw-dataprivacydish.com/2021/04/how-does-the-terminology-of-the-iso-29100-privacy-framework-relate-to-the-data-privacy-laws/

https://iso27701.akarion.app/en/clause/7.2.7

vt ka
- GDPR
- isikuandmesubjekt