AKIT
English Eesti

PII controller

isikutuvastusteabe korraldaja

olemus
ISO/IEC 27018, 29100:
privaatsuse huvipool(te kogu):
- määrab isikutuvastusteabe töötluse
eesmärke ja vahendeid
- ei ole üksikisik, kes kasutab
andmeid isiklikel eesmärkidel
- võib lasta enda vastutusel
enda jaoks töödelda teistel,
näiteks isikutuvastusteabe töötlejail

vt ka
- isikuandmesubjekt