AKIT
English Eesti

PII processor

isikutuvastusteabe töötleja

olemus
ISO/IEC 19086, 27018, 29100:
privaatsuse huvipool, kes
töötleb isikutuvastusteavet
isikutuvastusteabe korraldaja jaoks
ja tema juhiste järgi