AKIT
English Eesti

privacy

privaatsus

Õ:kohati käibiv naiivtõlge "eraelu"
ei vasta termini privacy nüüdissisule

olemus
isiku või rühma võime
soovitud ulatuses isoleerida teistest
ennast või teavet enda kohta,
avalikustades end valikuliselt;
privaatseks loetava
piirid ja sisu erinevad
kultuuriti ja isikuti

põhikomponendid
- füüsiline privaatsus
- teabeprivaatsus
- otsuseprivaatsus
(sõltuvalt kontekstist ja eesmärgist
võivad mudelid sisaldada ka
nende kombinatsioone ning
mõistet võidakse laiendada
ka organisatsioonidele)

standardmääratlusi
ISO 13606, 17090, 18308, 21091, ISO/TS 14265, 17574, 21547, 25237, 27790, ISO/TR 14639, 28380, ISO/IEC 2382:
üksikisiku kohta andmete
lubamatu või ebaseadusliku
kogumise ja kasutamise tulemusena
tema eraellu või -asjadesse
tungimise välistatus

ISO 7498, ISO/IEC TR 24534, ISO/IEC 26927, 29182:
isikute õigus
reguleerida või mõjutada seda,
millist nendega seotud teavet
tohib koguda ja talletada ning
kellele seda teavet tohib avaldada

ISO/TR 12859:
eraldatus teiste juuresolekust
või neile nähtavusest

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Right_to_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_privacy

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_law

https://en.wikipedia.org/wiki/Privacy_concerns_with_social_networking_services

https://www.oecd.org/sti/ieconomy/oecd_privacy_framework.pdf

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ir/2017/NIST.IR.8062.pdf

http://opendl.ifip-tc6.org/db/conf/ifip9-6/fidis2008/Holvast08.pdf

https://d-nb.info/1126556815/34

https://maverisk.nl/wp-content/uploads/ssrn-id2754043.pdf

https://www.sfu.ca/~palys/Margulis-2003-PrivacyAsASocialIssue&BehavioralConcept.pdf

https://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/11023/1221/ucalgary_2013_nordal_salv%F6r.pdf;jsessionid=876BA965CB2865AC0FA3579D3A8BB082?sequence=2

privaatsuse kaitse
http://www.dblab.ece.ntua.gr/~olga/papers/olga_tr11.pdf

www.cs.uky.edu/~jzhang/CS689/cs685-15.html

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.211.7503&rep=rep1&type=pdf

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.99.2237&rep=rep1&type=pdf

http://www.tdp.cat/issues16/tdp.a209a15.pdf

http://www.mysmu.edu/phdis2008/qiang.yan.2008/Doc/[NDSS13]%20Comparing%20Mobile%20Privacy%20Protection%20through%20Cross-Platform%20Applications.pdf

https://infoscience.epfl.ch/record/128717/files/2008_tcsvt_dufaux_ebrahimi.pdf

http://digitalcommons.law.yale.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1647&context=fss_papers

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/WR1100/WR1161/RAND_WR1161.pdf

vt ka
- andmekaitse
- artikkel 12
- diferentsiaalprivaatsus
- GDPR
- intellektuaalprivaatsus
- isikutuvastusteave
- kliendiprivaatsus
- lõimprivaatsus
- majandusprivaatsus
- netiprivaatsus
- omandiprivaatsus
- poliitprivaatsus
- privaataadress
- privaatpaljastus
- privaatpilv
- privaatsus Internetis
- privaatsusgarantii
- privaatsuslõime
- privaatsuspoliitika
- privaatsusprintsiibid
- privaatsusprobleemid
- privaatsustasu
- privaatsusteade
- privaatsustehnika
- privaatvõrk
- privaatvõti
- teabe privaatsus
- teabeprivaatsus
- terviseprivaatsus
- usuprivaatsus
- vaimuprivaatsus
- virtuaalne privaatpilv
- virtuaalne privaatvõrk