AKIT
English Eesti

customer privacy

kliendiprivaatsus

majandusprivaatsuse element: isikustatud kliendiandmete (sealhulgas tarbimiskäitumist puudutavate) konfidentsiaalsus ning kaitstus varguse ja väärkasutuse eest