AKIT
English Eesti

customer

klient (1)

olemus
toote või teenuse tegelik või potentsiaalne saaja

määratlusi
ISO 10001, ISO/IEC Guide 76 jt:
organisatsioon või isik toote saajana
ISO/IEC 12207, 19770, 24748, ISO/IEC/IEEE 24765, 26511 jt:
organisatsioon või isik toote või teenuse saajana
ISO/IEC 20000:
organisatsioon või organisatsiooniosa teenus(t)e saajana
ISO/IEC 25062:
toote soetamist kaalutlev organisatsioon
ISO 14452:
makse eest õiguslikult vastutav isik või üksus või tarbija,
kel on õiguslikult lubatav kasutada teenust,
mida tarnija annab arve tasujale
ISO/IEC 27041, 27042, client :
isik või organisatsioon, kelle huvides
sooritatakse uurimine

vt ka
- auditi klient
- kliendihaldus
- kliendi pilvteenusehaldur
- kliendiprivaatsus
- klienditugi
- klient (2)
- klientidevaheline turundus; klientidevahelised tehingud, C2C
- pilvteenuse klient
- pilvteenuse kliendi andmed
- sideteenuse klient