investigation

uurimine (2); juurdlus (1)

olemus
kontekstist sõltuv protsess
millegi asjaolude, põhjuste ja osaliste väljaselgitamiseks

Wiktionary:
the act of investigating; the process of inquiring into or following up; research, especially patient or thorough inquiry or examination
The investigation into the crime has led to various leads as well as plenty of dead ends.
Despite thorough investigation, the perpetrator of the attacks remains unknown.
carry out an investigation
the matter is awaiting investigation
The case is still under investigation.


näiteid
ISO/IEC 27041, 27042, 27043:
tõendihõivete, analüüsi ja tõlgendamise
rakendamine intsidendi mõistmiseks
= application of examinations, analysis, and interpretation to aid understanding of an incident

ISO/IEC 27050:
käsitlusobjektiga seotud faktide või materjalide
(paberdokumentide või e-teabe)
formaalse või süstemaatilise ekspertiisi
või uurimise protsess
= systematic or formal process of inquiring into or researching, and examining facts or materials associated with a matter
Note. Materials can take the form of hardcopy documents or Electronically Stored Information


ISACA Glossary:
asitõendite kogumine ja analüüs
eesmärgiga tuvastada ründe toimepanija või
lubamatu juurdepääsu kasutaja
= the collection and analysis of evidence with the goal to identify the perpetrator of anattack or unauthorized use or access

https://en.wikipedia.org/wiki/Investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Criminal_investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_investigation

https://www.aiche.org/ccps/introduction-incident-investigation

https://www.hse.gov.uk/pUbns/hsg245.pdf

investigation authority -- juurdlusorgan; uurimisorgan
investigation material -- juurdlusmaterjal; uurimismaterjal
investigation procedure --
-- juurdlusmenetlus; uurimismenetlus
investigation report -- uurimisaruanne

vt ka
- arvutikriminalistika
- intsidendikäsitlus
- uurimine (1)
- uurimine (3)
- uurimine (4)
- uurimisrühm

Toimub laadimine

investigation

uurimine (2); juurdlus (1)

olemus
kontekstist sõltuv protsess
millegi asjaolude, põhjuste ja osaliste väljaselgitamiseks

Wiktionary:
the act of investigating; the process of inquiring into or following up; research, especially patient or thorough inquiry or examination
The investigation into the crime has led to various leads as well as plenty of dead ends.
Despite thorough investigation, the perpetrator of the attacks remains unknown.
carry out an investigation
the matter is awaiting investigation
The case is still under investigation.


näiteid
ISO/IEC 27041, 27042, 27043:
tõendihõivete, analüüsi ja tõlgendamise
rakendamine intsidendi mõistmiseks
= application of examinations, analysis, and interpretation to aid understanding of an incident

ISO/IEC 27050:
käsitlusobjektiga seotud faktide või materjalide
(paberdokumentide või e-teabe)
formaalse või süstemaatilise ekspertiisi
või uurimise protsess
= systematic or formal process of inquiring into or researching, and examining facts or materials associated with a matter
Note. Materials can take the form of hardcopy documents or Electronically Stored Information


ISACA Glossary:
asitõendite kogumine ja analüüs
eesmärgiga tuvastada ründe toimepanija või
lubamatu juurdepääsu kasutaja
= the collection and analysis of evidence with the goal to identify the perpetrator of anattack or unauthorized use or access

https://en.wikipedia.org/wiki/Investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Criminal_investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_investigation

https://www.aiche.org/ccps/introduction-incident-investigation

https://www.hse.gov.uk/pUbns/hsg245.pdf

investigation authority -- juurdlusorgan; uurimisorgan
investigation material -- juurdlusmaterjal; uurimismaterjal
investigation procedure --
-- juurdlusmenetlus; uurimismenetlus
investigation report -- uurimisaruanne

vt ka
- arvutikriminalistika
- intsidendikäsitlus
- uurimine (1)
- uurimine (3)
- uurimine (4)
- uurimisrühm

Palun oodake...

Tõrge

investigation

uurimine (2); juurdlus (1)

olemus
kontekstist sõltuv protsess
millegi asjaolude, põhjuste ja osaliste väljaselgitamiseks

Wiktionary:
the act of investigating; the process of inquiring into or following up; research, especially patient or thorough inquiry or examination
The investigation into the crime has led to various leads as well as plenty of dead ends.
Despite thorough investigation, the perpetrator of the attacks remains unknown.
carry out an investigation
the matter is awaiting investigation
The case is still under investigation.


näiteid
ISO/IEC 27041, 27042, 27043:
tõendihõivete, analüüsi ja tõlgendamise
rakendamine intsidendi mõistmiseks
= application of examinations, analysis, and interpretation to aid understanding of an incident

ISO/IEC 27050:
käsitlusobjektiga seotud faktide või materjalide
(paberdokumentide või e-teabe)
formaalse või süstemaatilise ekspertiisi
või uurimise protsess
= systematic or formal process of inquiring into or researching, and examining facts or materials associated with a matter
Note. Materials can take the form of hardcopy documents or Electronically Stored Information


ISACA Glossary:
asitõendite kogumine ja analüüs
eesmärgiga tuvastada ründe toimepanija või
lubamatu juurdepääsu kasutaja
= the collection and analysis of evidence with the goal to identify the perpetrator of anattack or unauthorized use or access

https://en.wikipedia.org/wiki/Investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Criminal_investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_investigation

https://www.aiche.org/ccps/introduction-incident-investigation

https://www.hse.gov.uk/pUbns/hsg245.pdf

investigation authority -- juurdlusorgan; uurimisorgan
investigation material -- juurdlusmaterjal; uurimismaterjal
investigation procedure --
-- juurdlusmenetlus; uurimismenetlus
investigation report -- uurimisaruanne

vt ka
- arvutikriminalistika
- intsidendikäsitlus
- uurimine (1)
- uurimine (3)
- uurimine (4)
- uurimisrühm

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!