AKIT
English Eesti

investigation

uurimine (2); juurdlus (1)

olemus
kontekstist sõltuv protsess
millegi asjaolude, põhjuste ja osaliste
väljaselgitamiseks

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Criminal_investigation

https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_investigation

https://www.aiche.org/ccps/introduction-incident-investigation

https://www.hse.gov.uk/pUbns/hsg245.pdf

ISO/IEC 27041, 27042, 27043:
tõendihõivete, analüüsi ja tõlgendamise
rakendamine intsidendi mõistmiseks

ISO/IEC 27050:
käsitlusobjektiga seotud
faktide või materjalide
(paberdokumentide või e-teabe)
formaalse või süstemaatilise
ekspertiisi või uurimise protsess

ISACA:
asitõendite kogumine ja analüüs
eesmärgiga tuvastada
ründe toimepanija või
lubamatu juurdepääsu kasutaja

investigation authority
-- juurdlusorgan; uurimisorgan
investigation material
-- juurdlusmaterjal; uurimismaterjal
investigation procedure
-- juurdlusmenetlus; uurimismenetlus
investigation report -- uurimisaruanne

vt ka
- arvutikriminalistika
- intsidendikäsitlus
- uurimine (1)
- uurimine (3)
- uurimine (4)
- uurimisrühm