interpretation

tõlgendamine; tõlgendus (1)

olemus
vt tõlgendama

Wiktionary:
1. (countable) an act of interpreting or explaining something unclear; a translation; a version
6. (countable) an act or process of applying general principles or formulae to the explanation of the results obtained in special cases


näiteid
ISO/TS 18173:
otsustamine, kas näidustavad ilmingud
on relevantsed, irrelevantsed või väärad
= determination of whether indications are relevant, non-relevant or false

ISO 18629-12:
teooria kõigi lausete käsitlusvald ja
tõeväärtuste (tõene/väär) kinnistus
= universe of discourse and assignment of truth values (TRUE or FALSE) to all sentences in a theory

ISO/IEC 27009:
sektorispetsiifilises kontekstis
ISO/IEC 27001 nõude seletus (nõude või juhise kujul),
mis ei muuda kehtetuks ühtki ISO/IEC 27001 nõuet
= explanation of an ISO/IEC 27001 requirement in a sector-specific context which does not invalidate any of the ISO/IEC 27001 requirements
Note 1. The explanation can pertain to either a requirement or guidance.


ISO/IEC 29794-1:
kvaliteediskoori koos muude andmetega analüüsimise
protsess eesmärgiga anda sellele skoorile
kontekstiline suhteline tähendus
= process of analysing a quality score along with other data in order to give that score contextual, relative meaning

ISO/IEC 27042, 27043:
uurimist moodustavate tõendihõivete ja analüüside
tulemusena saadud faktilise asitõenditeabe seletuse
süntees kokkulepitud piirides
= synthesis of an explanation, within agreed limits, for the factual information about evidence resulting from the set of examinations and analysis making up the investigation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation_(model_theory)

https://unacademy.com/content/ssc/study-material/mathematics/data-interpretation/

Toimub laadimine

interpretation

tõlgendamine; tõlgendus (1)

olemus
vt tõlgendama

Wiktionary:
1. (countable) an act of interpreting or explaining something unclear; a translation; a version
6. (countable) an act or process of applying general principles or formulae to the explanation of the results obtained in special cases


näiteid
ISO/TS 18173:
otsustamine, kas näidustavad ilmingud
on relevantsed, irrelevantsed või väärad
= determination of whether indications are relevant, non-relevant or false

ISO 18629-12:
teooria kõigi lausete käsitlusvald ja
tõeväärtuste (tõene/väär) kinnistus
= universe of discourse and assignment of truth values (TRUE or FALSE) to all sentences in a theory

ISO/IEC 27009:
sektorispetsiifilises kontekstis
ISO/IEC 27001 nõude seletus (nõude või juhise kujul),
mis ei muuda kehtetuks ühtki ISO/IEC 27001 nõuet
= explanation of an ISO/IEC 27001 requirement in a sector-specific context which does not invalidate any of the ISO/IEC 27001 requirements
Note 1. The explanation can pertain to either a requirement or guidance.


ISO/IEC 29794-1:
kvaliteediskoori koos muude andmetega analüüsimise
protsess eesmärgiga anda sellele skoorile
kontekstiline suhteline tähendus
= process of analysing a quality score along with other data in order to give that score contextual, relative meaning

ISO/IEC 27042, 27043:
uurimist moodustavate tõendihõivete ja analüüside
tulemusena saadud faktilise asitõenditeabe seletuse
süntees kokkulepitud piirides
= synthesis of an explanation, within agreed limits, for the factual information about evidence resulting from the set of examinations and analysis making up the investigation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation_(model_theory)

https://unacademy.com/content/ssc/study-material/mathematics/data-interpretation/

Palun oodake...

Tõrge

interpretation

tõlgendamine; tõlgendus (1)

olemus
vt tõlgendama

Wiktionary:
1. (countable) an act of interpreting or explaining something unclear; a translation; a version
6. (countable) an act or process of applying general principles or formulae to the explanation of the results obtained in special cases


näiteid
ISO/TS 18173:
otsustamine, kas näidustavad ilmingud
on relevantsed, irrelevantsed või väärad
= determination of whether indications are relevant, non-relevant or false

ISO 18629-12:
teooria kõigi lausete käsitlusvald ja
tõeväärtuste (tõene/väär) kinnistus
= universe of discourse and assignment of truth values (TRUE or FALSE) to all sentences in a theory

ISO/IEC 27009:
sektorispetsiifilises kontekstis
ISO/IEC 27001 nõude seletus (nõude või juhise kujul),
mis ei muuda kehtetuks ühtki ISO/IEC 27001 nõuet
= explanation of an ISO/IEC 27001 requirement in a sector-specific context which does not invalidate any of the ISO/IEC 27001 requirements
Note 1. The explanation can pertain to either a requirement or guidance.


ISO/IEC 29794-1:
kvaliteediskoori koos muude andmetega analüüsimise
protsess eesmärgiga anda sellele skoorile
kontekstiline suhteline tähendus
= process of analysing a quality score along with other data in order to give that score contextual, relative meaning

ISO/IEC 27042, 27043:
uurimist moodustavate tõendihõivete ja analüüside
tulemusena saadud faktilise asitõenditeabe seletuse
süntees kokkulepitud piirides
= synthesis of an explanation, within agreed limits, for the factual information about evidence resulting from the set of examinations and analysis making up the investigation

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpretation_(model_theory)

https://unacademy.com/content/ssc/study-material/mathematics/data-interpretation/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!