individualized accessibility*

individuaalhõlbustus

olemus
ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) IT-süsteemil põhineva õpikeskkonna abivahendid isiku kui õppija vajaduste arvestamiseks (sobitamise, ümberagregeerimise või asendamise teel)
Märkus 1. Hõlpsuse määravad hariduskeskkonna paindlikkus (esituse, juhtimismeetodite, struktuuri, suhtlusvõime tüübi ja õppija abivahendite mõttes) ning adekvaatseteks alternatiivideks loetava samaväärse sisu olemasolu.
= (e-learning) facility of an IT system based learning environment to address the needs of an individual as learner (through adaptation, reaggregation and substitution)
Note. Accessibility is determined by the flexibility of the education environment (with respect to presentation, control methods, structure, access mode and learner supports) and the availability of equivalent content deemed to be adequate alternatives.

Toimub laadimine

individualized accessibility*

individuaalhõlbustus

olemus
ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) IT-süsteemil põhineva õpikeskkonna abivahendid isiku kui õppija vajaduste arvestamiseks (sobitamise, ümberagregeerimise või asendamise teel)
Märkus 1. Hõlpsuse määravad hariduskeskkonna paindlikkus (esituse, juhtimismeetodite, struktuuri, suhtlusvõime tüübi ja õppija abivahendite mõttes) ning adekvaatseteks alternatiivideks loetava samaväärse sisu olemasolu.
= (e-learning) facility of an IT system based learning environment to address the needs of an individual as learner (through adaptation, reaggregation and substitution)
Note. Accessibility is determined by the flexibility of the education environment (with respect to presentation, control methods, structure, access mode and learner supports) and the availability of equivalent content deemed to be adequate alternatives.

Palun oodake...

Tõrge

individualized accessibility*

individuaalhõlbustus

olemus
ISO/IEC 2382-36:
(e-õpe) IT-süsteemil põhineva õpikeskkonna abivahendid isiku kui õppija vajaduste arvestamiseks (sobitamise, ümberagregeerimise või asendamise teel)
Märkus 1. Hõlpsuse määravad hariduskeskkonna paindlikkus (esituse, juhtimismeetodite, struktuuri, suhtlusvõime tüübi ja õppija abivahendite mõttes) ning adekvaatseteks alternatiivideks loetava samaväärse sisu olemasolu.
= (e-learning) facility of an IT system based learning environment to address the needs of an individual as learner (through adaptation, reaggregation and substitution)
Note. Accessibility is determined by the flexibility of the education environment (with respect to presentation, control methods, structure, access mode and learner supports) and the availability of equivalent content deemed to be adequate alternatives.

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!