interpret (2)

interpreteerima

olemus
ISO/IEC 2382:
lähteprogrammi iga lauset või tarindit
enne järgmisega tegelemist
analüüsima, sihtkeelde transleerima ja täitma
= analyze, translate, and execute each statement or each language construct in a source program before handling the next statement

ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutiprogrammi iga lause või tarindit transleerima ja täitma enne järgmise transleerimist ja täitmist
= to translate and execute each statement or construct of a computer program before translating and executing the next

ülevaateid
https://www.sololearn.com/Discuss/314310/what-is-the-difference-between-interpretation-and-compilation-in-programming

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(computing)

Toimub laadimine

interpret (2)

interpreteerima

olemus
ISO/IEC 2382:
lähteprogrammi iga lauset või tarindit
enne järgmisega tegelemist
analüüsima, sihtkeelde transleerima ja täitma
= analyze, translate, and execute each statement or each language construct in a source program before handling the next statement

ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutiprogrammi iga lause või tarindit transleerima ja täitma enne järgmise transleerimist ja täitmist
= to translate and execute each statement or construct of a computer program before translating and executing the next

ülevaateid
https://www.sololearn.com/Discuss/314310/what-is-the-difference-between-interpretation-and-compilation-in-programming

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(computing)

Palun oodake...

Tõrge

interpret (2)

interpreteerima

olemus
ISO/IEC 2382:
lähteprogrammi iga lauset või tarindit
enne järgmisega tegelemist
analüüsima, sihtkeelde transleerima ja täitma
= analyze, translate, and execute each statement or each language construct in a source program before handling the next statement

ISO/IEC/IEEE 24765:
arvutiprogrammi iga lause või tarindit transleerima ja täitma enne järgmise transleerimist ja täitmist
= to translate and execute each statement or construct of a computer program before translating and executing the next

ülevaateid
https://www.sololearn.com/Discuss/314310/what-is-the-difference-between-interpretation-and-compilation-in-programming

https://en.wikipedia.org/wiki/Interpreter_(computing)

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!